Jedinstveni digitalni pristupnik - Stipendije

Stipendije

 

Cilj Programa stipendiranja učenika i studenata je doprinijeti razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada te povećati broj visokoobrazovanih kadrova.

Stipendije se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja. Natječaj se objavljuje u "Glasu Slavonije", na web stranicama Županije i na web stranicama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u pravilu u mjesecu rujnu tekuće godine. Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 15 dana od dana objave.

Učenici ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 500,00 kuna mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za jednu školsku godinu, a studenti 1.200,00 kuna mjesečno za akademsku godinu. Učenicima se stipendije isplaćuju za razdoblje od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine, a studentima od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine.

Osječko-baranjska županija u okviru stipendija za učenike i studente dodjeljuje stipendije u četiri kategorije:

  • daroviti učenici i studenti,
  • učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja,
  • učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,
  • učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa.

Deficitarna zanimanja i zanimanja iz STEM područja utvrđuju se posebnim rješenjem župana za tekuću školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i zanimanja iz STEM područja pokušava se usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u našoj Županiji. Također, Osječko-baranjska županija prepoznala je značaj financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima koje zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe te je iz tog razloga kao zasebnu kategoriju uvrstila i kategoriju stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.

 

Pravni temelj:
Odluka o stipendiranju učenika i studenata ("Županijski glasnik" broj 13/18  i 10/19)

Top