Jedinstveni digitalni pristupnik - Potpore za poslijediplomski studij

Potpore za poslijediplomski studij

 

Potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se kao jednokratne pomoći za troškove školarine i troškove u svezi izradom i obranom rada za stjecanje akademskog stupnja doktor znanosti/umjetnosti odnosno akademskog naziva sveučilišni specijalist određenog područja.

Potpore se dodjeljuju temeljem provedenog javnog natječaja. Natječaj se objavljuje u jednoj od dnevnih tiskovina, na web stranicama Županije te se upućuje za objavu na web stranicama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku jedanput godišnje i to u pravilu nakon usvajanja Proračuna Županije. Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana objave.

Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Osječko-baranjske županije za najvišu razinu znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje.

Cilj je Programa jednokratnim financijskim potporama polaznicima poslijediplomskih studija olakšati financiranje školarine. Financijskim potporama želimo potaknuti mlade na cjeloživotno obrazovanje i stjecanje znanja i kompetencija na najvišoj obrazovnoj razini.

 

Pravni temelj:
Odluka o dodjeli potpora za poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 2/09  i 6/19)

Top