31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

O nama

Zakonom o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) utvrđena je obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave da osnuju savjete mladih kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Osječko-baranjske županije, a osobito radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Skupštini, pripreme rasprave na sjednicama Skupštine, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Skupština te za izvršenje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Županije od značaja za mlade, Županijska skupština je svojom Odlukom 21. prosinca 2007. godine osnovala Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije.
 
 
Na svojoj 18. sjednici 19. i 22. veljače 2019. godine Županijska skupština je s liste važećih kandidatura izvršila izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika. U Savjet je izabrano 13 članova i njihovih zamjenika i to: Valentina Blažinkov, Nikolina Budimir, Ante Bušljeta, Norbert Čisar, Toni Grcić, Andrea Ivančić, Ines Jelić, Marko Kapular, Matea Lukačić, Igor Paloh, Matej Puljić, Ines Resler i Ivan Vuzem za članove i Dario Raić, Ana Brkić, Josip Vladika, Matej Jelenić, Ivan Zrno, Gabrijel Periša, Ivana Lovrić, Ivona Jukić, Marinela Krmpotić, Jelena Kozma, Hrvoje Vidović, Miroslav Šarić i David Pavlić za zamjenike članova. Sukladno članku 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.) Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora, a prvu sjednicu Savjeta dužan je sazvati predsjednik predstavničkog tijela Županije. Obzirom da su 25. veljače 2019. godine objavljeni službeni rezultati izbora za članove Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika, predsjednik Skupštine Županije Dragan Vulin sazvao je prvu sjednicu savjeta koja se održala 14. ožujka 2019. godine na kojoj je nakon uvodne riječi predsjedatelja jednoglasno izabran Marko Kapular za predsjednika Savjeta. Za potpredsjednicu izabrana je Ines Resler. Izborom predsjednika Savjet mladih je konstituiran u novom sazivu gdje mandat članovima traje tri godine.
Top