31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

BREZNICA NAŠIČKA DOBILA OBNOVLJENU ZGRADU PODRUČNE ŠKOLE

Učenici i nastavno osoblje Osnovne škole Jelisavac Područne škole Breznica Našička dobili su energetski obnovljenu školsku zgradu.

Projektom rekonstrukcije postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa, a energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja. Na ovaj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjene za 14.181,00 kWh., a emisija CO2 za 59,40%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 504.966,68 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 305.382,05 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 122.384,24 i Osječko-baranjska županija s 77.200,39 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 228,00 m2 izgrađena 1991. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora.

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

B. Našička

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ZDRAVSTVENE STANICE MAGADENOVAC

Mještani Magadenovca dobili su novoobnovljenu zdravstvenu stanicu.

Naime, završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrada Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac koji su provedeni u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Rekonstrukcijom je izvedena nova toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova, a energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana ugradnjom novih radijatora kao i zamjenom postojeće elektroinstalacije i ugradnjom štednih žarulja. Ovime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 84.117,97 kWh., a emisija CO2 za čak 90%., čime je zgrada prešla iz energetskog razreda G u A.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.359.726,89 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 905.903,35 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 864.159,91 kuna, a ostatak od 589.663,63 kune pokriva Osječko-baranjska županija.

Osim zgrade zdravstvene stanice Magadenovac, u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Osječko-baranjskoj županiji je odobreno ukupno 35 projekata energetske obnove zgrada javne namjene. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Nakon rekonstrukcije zgrade djelatnici i korisnici zdravstvene stanice dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

ZS Magadenovac 2

 

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE JELISAVAC

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Jelisavac.

Obnovom je postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ovime su godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjene za 76.971,00 kWh., a emisija CO2 za59,62%.

Smanjenjem potrebne energije za grijanje kao i smanjenjem emisije stakleničkih plinova učenici i nastavno osoblje dobili su bolje uvjete za rad, a školska zgrada je nakon rekonstrukcije prešla iz energetskog razreda D u C.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 749.928,91 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 452.996,59 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 187.990,12 i Osječko-baranjska županija s 108.942,20 kuna.

Energetska obnova školske zgrade provedena je u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4c1.4 "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 35 projekata (zgrade osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe i domova zdravlja s područja Osječko-baranjske županije).

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 34.388.824,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj osigurano je sufinanciranje u iznosu od 14.466.767,87 kuna.

 

IB Slovaka Jelisavac

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

 DZSO BM1

Obnovljena je još jedna zgrada u okviru energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Radi se o zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir na kojoj je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova te je postojeća stolarija zamijenjena novom. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja te zamjenom postojeće rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom. Ovime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 238.846,48 kWh., a emisija CO2 za 38,83%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.782.919,54 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 3.226.202,15 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.487.940,92 kuna i Osječko-baranjska županija s 1.028.776,47 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrada Doma površine 5.496,00 m2 izgrađene 1989. godine prešla je iz energetskog razreda C u B.

Zgrada Doma obnovljena je u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora.

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu od 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje u iznosu od 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Ovom rekonstrukcijom uvelike su se poboljšali uvjeti života i rada kako korisnicima tako i djelatnicima Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.

KORISNICI DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK DOBILI OBNOVLJENU ZGRADU

DZSINO2

 

Završena je energetska obnova zgrada Doma za stare i nemoćne osobe Osijek.

Izvedena je toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova te je postojeća stolarija zamijenjena novom. Također izvedena je i rekonstrukcija sustava grijanja čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 1.171.067,60 kWh., a emisija CO2 za 63%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 12.086.741,55 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva kroz u iznosu 7.207.828,35 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s iznosom od 3.327.366,49 kuna i Osječko-baranjska županija iznosom od 1.551.546,71 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrada Doma površine 12.208 m2 izgrađenih 1977. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Energetska obnova zgrada Doma za starije i nemoćne osobe provodi se u okviru poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4c1.4 "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 34.388.824,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 14.466.767,87 kuna.

Nakon rekonstrukcije zgrade djelatnici i korisnici doma dobili su bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Top