31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ENERGETSKA OBNOVA 16 ZGRADA JAVNE NAMJENE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

IMG c8ab03bdd04b453a10802ece6af0cf59 V

 

Na sastanku održanom 26. srpnja 2019. godine pet izvođača uvedeno je u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 8 objekata javne namjene na području Osječko-baranjske županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Vladimir Nazor, područne škole Čepinski Martinci i Antunovac, područne škole Ivanovac koju izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o., obnovi zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek, zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i zgrade I. gimnazije Osijek, koju izvodi tvrtka Izo građenje konzalting d.o.o., obnovi osnovne škole Petrijevci koju izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovi osnovne škole Gorjani koju izvodi tvrtka Ukras d.o.o. i obnovi Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci koju izvodi tvrtka Elektro-knochl d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 19.715.829,31 kunu, a rok izvedbe radova je 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uz već ranije uvedene izvođače radova u posao započela je energetska obnova 16 zgrada javne namjene u vlasništvu Osječko-baranjske županije.

POČINJU RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI JOŠ 8 OSNOVNIH ŠKOLA

Nakon što su potpisani ugovori o izvođenju radova energetske obnove, 23. srpnja 2019. godine je u prostorijama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, održan sastanak s izvođačima radova. Tema sastanka bila je uvođenje u posao na izvođenju radova energetske obnove za 8 osnovnih škola na području Županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi osnovnih škola Laslovo i Josipa Antuna Čonlića, Đakovo čiju obnovu izvodi tvrtka Fasader Boja d.o.o., obnovu osnovne škole Dore Pejačević, izvodi tvrtka Kometajn Gradnja, obnovu osnovnih škola J. J. Strossmayera, Đurđenovac i Vladimir Nazor, Feričanci izvodi tvrtka EMAX d.o.o., obnovu osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo zgrade razredne nastave izvodi tvrtka Elektro-knochi d.o.o., obnovu osnovne škole Lug izvodi tvrtka FIND-ING d.o.o. te obnovu osnovne škole Petrijevci, područne škole Satnica izvodi tvrtka K.M.D. servis d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 26.941.541,44 kune, a rok izvedbe radova je 10 mjeseci od dana uvođenja u radove.

slika uvodjenjeu radove

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA NAJUSPJEŠNIJA PO PRIVLAČENJU EU SREDSTAVA - 35 PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH ZGRADA, PROJEKT DOSTUPNIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I GOSPODARSKOG CENTRA

20171109 105753 Kopiraj Kopiraj

Osječko-baranjska županija i u 2019. godini nastavlja s uspješnim povačenjem EU sredstava.

Tako je početkom srpnja na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljeno ukupno 23 Europska projekta (22 projekta energetske obnove zgrada javne namjene te projekt Gospodarskog centra). Radi se o bespovratnim i namjenskim sredstvima koji se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sukladno pozivu moguće je odobrenje sredstava 70% iznosa prihvatljivih troškova koje je Županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu ovih projekata. Ukupan iznos traženih sredstava je 17.836.579,63 kune, čime će Osječko-baranjskoj županiji pomoći u sufinanciranju projekata.

Tijekom 2018. godine kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Osječko-baranjska županija je već osigurala sufinanciranje u iznosu od 16.940.959,05 kuna za 14 projekata (13 projekata energetske obnove zgrada javnog sektora i projekt Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije).

Uz projekte Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije i Gospodarskog centra ostali projekti odnose se na energetske obnove zgrada Opće bolnice Našice, Doma za starije i nemoćne Osijek, Tehničke i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek; Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir; Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac; Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo; I. gimnazije Osijek; Elektrotehničke i prometne škole, Osnovne škole "Augusta Harambašić", Donji Miholjac; Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Dore Pejačević, Našice; Osnovne škole J. J. Strossmayera, Đurđenovac; Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ zgrade razredne i predmetne nastave, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne škole Petrijevci; Osnovne škole Lug, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka; Osnovne škole Lug Područne škole Vardarac, Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Područne škole Breznica Našička; Osnovne škole Petrijevci Područne škole Satnica; Osnovne škole Gorjani; Osnovne škole Milka Cepelića Područne škole Beketinci; Osnovne škole Vladimir Nazor Područne škole Čepinski Martinci; Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole kralja Tomislava, Našice; Osnovne škole Šećerana Područne škole Baranjsko Petrovo Selo; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne Škole Koritna; Osnovne škole Josipa Kozarca Područne škole Kešinci; Osnovne škole Luka Botić, Viškovci; Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac; Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Grabovac i Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područne škole Karanac.  

            Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 148.172.961,63 kune, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 94.330.190,40 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 36.901.812,17 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ukupno je prijavljen iznos od 34.777.538,68 kuna.

Ovime se još jednom dokazuje kako je Osječko-baranjska županija među najuspješnijima u privlačenju EU sredstava.

PRIJAVLJEN PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

 

fiber optics broadband plans

 

Dostupnost širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u stalnom je porastu, ali za značajniji iskorak u ruralnim, komercijalno manje zanimljivim područjima, potrebno je iskoristiti priliku koja se pruža u okviru razvojnih fondova EU.

Sukladno tomu Osječko-baranjska županija prijavila se 10. srpnja 2019. godine na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“. Program financiranja se prije svega odnosi na ona područja Republike Hrvatske na kojima operatori nisu spremni ulagati u nove mreže jer im je trošak previsok – takozvana „bijela područja“. Radi se o investicijama u pristupnu mrežu koja se u cijelosti ili djelomično sastoji od svjetlosnih elemenata i koja omogućuje bolje pružanje širokopojasnih usluga u odnosu na postojeću.

Osječko-baranjska županija financirala je izradu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za područja, gradova Belog Manastira i Belišća. Projektno područje grada Belog Manastira, obuhvaća područje općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, a grada Belišća, područje grada Valpova te općina Bizovac i Petrijevci ukupne vrijednosti 159.000,00 kuna.

Za prijavu na javni Poziv u 2019. godini Osječko-baranjska županija financirala izradu PRŠI-ja za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, koje se nalaze u „bijelom području“. Kroz izradu PRŠI-ja za područje Osječko-baranjske županije, kao najekonomičniji investicijski model, pokazao se Investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatera koji će biti odabran za dalji razvoj Projekta. Rezultat Projekta bit će dostupnost širokopojasnoj infrastrukturi s najmanje 100 Mbit/s putem optičkog kabela za 9.991 korisnika, odnosno svih krajnjih korisnika koji se nalaze na bijelim područjima unutar definiranog prostornog obuhvata projekta, svrstanih u kategoriju privatnih, poslovnih i javnih korisnika. Od ukupnog broja korisnika kojima će se omogućiti pristup, 9.603 čine stanovi/kućanstva, a ostatak odnosno 364 poslovni i 24 javni korisnici.

Nakon javnog Poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisat će javni Poziv za sufinanciranje izgradnje infrastrukture za odabrane PRŠI-je kao i postupke javne nabave za odabir privatnog operatera/investitora.

„Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ (KK.08.1.1.02.0015)

jelena

Projekt je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Trajanje projekta: 30 mjeseci. Razdoblje provedbe: 01. prosinca 2017. - 01. lipnja 2020. godine.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su domovi zdravlja, čiji je ona osnivač, korisnici rezultata projektnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 23.899.295,09 kuna.

Izvori financiranja: bespovratna sredstava EU - 20.029.166,70 kuna (85%); sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - 2.474.191,18 kn, sredstva Osječko-baranjske županije - 1.395.937,21 kn.

Dom zdravlja Osijek, korisnik je projektnih aktivnosti Projekta, koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete primarne zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u infrastrukturne zahvate (rekonstrukcija, adaptacija) na objektima, opremanje ambulanti, ordinacija i zdravstvenih stanica novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom i edukaciju liječnika.

Ukupno procijenjeno ulaganje u Dom zdravlja Osijek iznosi 5.490.793,75 kn:

  • Infrastrukturni radovi - 2.877.543,75 kn. Radovi uključuju izgradnju rampi za osobe s invaliditetom na sedam lokacija, za pristup ordinacijama u Antunovcu, Ernestinovu, Cepinu (3 komada), Erdutu, Retfali, Jugu II (2 komada) i Reisnerovoj ulici u Osijeku te ugradnju dizala ili podizne platforme na tri lokacije, u Čepinu, Retfali i Jugu II;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije - 72.450,00 kn, za adaptaciju objekata/zgrada zdravstvenih ambulanti Doma zdravlja Osijek;
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme – procijenjene vrijednosti od 1.772.000,00 kn. Oprema je namijenjena djelatnostima obiteljske/opće medicine, ginekologije i pedijatrije. Za dio opreme u vrijednosti od 1.238.736,25 kn postupak javne nabave je završen, a odnosi se na nabavu (1) UZV opreme u vrijednosti od 638.748,75 kn (3 komada pedijatrijskog ultrazvučnog aparata s mikrokonveksnom sondom) i nabavu (2) kardiološko-pulmološke opreme u vrijednosti od 599.987,50 kn (31 komad defibrilatora AVD s ormarićem ukupne vrijednosti 581.250,00 kn, 1 EKG aparat s kolicima i držačem za kablove u vrijednosti od 18.737,50 kn). U tijeku je postupak nabave za ostalu medicinsko-tehničku opremu.
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme za Koncesionare Doma zdravlja Osijek -- procijenjene vrijednosti od 705.800,00 kn;
  • Edukacija liječnika Doma zdravlja Osijek – procijenjene vrijednosti od 63.000,00 kn. Predviđena je edukacija tri liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike Color Dopplera.
Top