31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ŽUPANIJA ULAŽE PREKO 41 MILIJN KUNA U ENERGETSKU OBNOVU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

OSIJEK Elektrotehnicka i prometna škole Osijek Istarska 3 Osijek

 

Osječko-baranjska županija ulaže značajna sredstva u energetsku obnovu zgrada javne namjene na području Grada Osijeka.

            Tako je početkom godine završena energetska obnova Graditeljsko-geodetske škole Osijek na kojoj je obnovljena fasada te je postojeća stolarija zamijenjena novom energetski učinkovitijom. Dodatna ušteda energije osigurana je i kroz rekonstrukciju sustava centralnog grijanja zamjenom dotrajalih toplinskih stanica novima. Ukupna vrijednost obnove iznosila je 10.061.660,31 kune, školska zgrada prešla je iz energetskog razreda E u B, smanjena je potrošnja energenata, a škola je ugodnija za boravak i rad.

            Tijekom srpnja i kolovoza započele su energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, I. gimnazije, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole i Elektortehničke i prometne škole Osijek.

            Najveći zahvat predviđen je na obnovi sve tri zgrade Doma za starije i nemoćne osobe izmjenom postojeće stolarije novom, toplinskom izolacijom vanjskih zidova, stropova i krova te rekonstrukcijom sustava grijanja. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 12.086.741,55 kuna, a nakon rekonstrukcije zgrade će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se ostvariti dodatna ušteda godišnje potrebe toplinske energije.

            Projektom rekonstrukcije Elektrotehničke i prometne škole Osijek ukupne vrijednosti 11.204.095,90 kuna predviđena je zamjena postojeće stolarije novom te toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje, a učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

            Na zgradi Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković i Medicinske škole Osijek postojeća stolarija bit će zamijenjena novom te će biti izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje, a emisija CO2 bit će smanjena za 59,13%. Ukupna vrijednost radova iznosi 4.945.711,08 kuna.

            Obnovljenu školsku zgradu dobit će i učenici i nastavn osoblje I. gimnazije Osijek. Zamjenom postojeće stolarije novom te toplinskom izolacijom vanjskih zidova i krova, kao i rekonstrukcijom sustava grijanja uvelike će se poboljšati energetska svojstva školske zgrade. Na taj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti će se za 152.796,00 kWh. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.785.610,50 kuna, a nakon rekonstrukcije školska zgrada preći će iz energetskog razreda D u B.

            Kroz navedene projekte energetske obnove zgrada javnog sektora na području Grada Osijeka u 2018. i 2019. godini ukupno će se uložiti 41.083.819,34 kuna.

POVUČENO DODATNIH 15 MILIJUNA KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU

EU sredstva

 

Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju EU projekta Osječko-baranjska županija privukla je preko 15 milijuna kuna dodatnih sredstava za sufinanciranje energetske obnove zgrada. Radi se o bespovratnim i namjenskim sredstvima koji se usmjeravaju za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova. Sukladno pozivu moguće je bilo odobrenje sredstava 70% iznosa prihvatljivih troškova koje je Županija dužna osigurati iz vlastitih izvora za provedbu ovih projekata.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi zgrada Osnovne škole „August Harambašič“ Donji Miholjac, Osnovne škole Gorjani, Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Čepin Područne škole Čepinski Martinci, Osnovne škole Antunovac, Područne škole Ivanovac, Osnovne škole „Kralja Tomislava“ Našice, Osnovne škole „Josipa Kozarca“ Semeljci, Područne škole Kešinci, Osnovne škole Kneževi Vinogradi Područnih škola Grabovac i Karanac te Osnovne škole“Luka Botić“ Viškovci. Odlukom je obuhvaćeno i sufinanciranje obnove zgrade Opće bolnice Našice, zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek, zgrade I. gimnazije Osijek, zgrade Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo, zgrade Doma Zdravlja Našice Zdravstvene stanice Budimci, zgrade Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvene stanice Magadenovac i zgrade Doma za starije i nemoćne Beli Manastir. Uz projekte energetske obnove, Odlukom o sufinanciranju EU projekta odobrena je dodjela bespovratnih sredstava i za izradu projektne dokumentacije Gospodarskog centra.

Dodijeljena sredstva uvelike će Osječko-baranjskoj županiji pomoći u sufinanciranju navedenih projekata te biti poticaj za prijavu i realizaciju novih.

UVOĐENJE U POSAO ZA ENEREGETSKU OBNOVU JOŠ 4 ZGRADE JAVNE NAMJENE

218 2

U prostorijama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije 21. kolovoza 2019. godine održan je sastanak na kojem su četiri izvođača radova uvedena u posao na izvođenju radova energetske obnove 4 zgrade javne namjene na području Županije.

U posao su uvedeni izvođači radova na energetskoj obnovi zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Osijek čiju obnovu izvodi tvrtka Fasader boja d.o.o., zgrade Elektrotehničke i prometne škole Osijek čiju obnovu izvodi tvrtka Zuber d.o.o., zgrade Osnovne škole Lug čiju obnovu izvodi tvrtka Ukras d.o.o. i zgrade Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka Područna škola Beketinci čiju obnovu izvodi tvrtka Utvrda d.o.o.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 24.813.680,92 kune, a rok izvedbe radova je 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ovim je započela energetska obnova 19 zgrada javne namjene a slijedi uvođenje u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 16 zgrada javne namjene na na području Osječko-baranjske županije.

 

 

Korak bliže ulaganju u širokopojasni Internet

Provedena je prva i započela je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020.

U prvoj fazi provedbe Poziva, Osječko-baranjska županija, kao nositelj projekta (NP), dostavila je Iskaz interesa te Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, označen kao Područje Osijek C, koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo i javno objavilo na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova.

Javno je objavljen i PRŠI za područje grada Valpova, označen kao Područje Osijek B, koji obuhvaća i područja grada Belišća i općina Bizovac i Petrijevci, čiju je izradu također financirala Osječko-baranjska županija.

U drugoj fazi (Javni poziv-dostava prijava), potencijalni investitori prijavom svoga poslovnoga prijedloga sudjeluju u postupku pred-odabira, kako bi u završnoj fazi mogli dostaviti konačne projektne prijedloge. Provedba PRŠI-ja na području Osječko-baranjske županije, predviđa investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatora, uz aktivnu podršku dionika lokalne i regionalne samouprave. Visina ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu za Područja A i B procjenjuje se na 226,9 mil. kuna. Rok za objavu Liste prihvatljivih investitora je 22. studenog 2019. godine.

Uspješnom provedbom prvog koraka, stvorene su pretpostavke za nastavak procesa odabira potencijalnog investitora za ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu vrlo velikih brzina, budući da prijavitelji u drugoj fazi mogu podnijeti prijave samo za one PRŠI-je koji su javno objavljeni, a na temelju provedenog Javnog poziva – iskaz interesa.

IMG 2943

POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT ISTRAŽIVANJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

geotermalni

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije“ potpisan je 26. srpnja 2019. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Osječko-baranjske županije.

Cilj Projekta je izrada studijsko-tehničke dokumentacije geotermalnog potencijala cijelog područja Osječko-baranjske županije koja će predstavljati osnovu za provedbu daljnjih istraživanja i ulaganja u korištenje geotermalne energije. Glavni rezultat projekta bit će odabir najperspektivnijih lokacija za eksploataciju geotermalnih voda unutar postojećih prostornih planova i potreba specifičnih područja s ciljem definiranja zona interesa. U zonama interesa izdvojit će se lokacije povoljne za planiranje detaljnih istraživanja te izraditi financijska procjena daljnjih istražnih radova uzimajući u obzir tehničke aspekte i namjenu korištenja geotermalne energije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.201.000,00 kunu, od čega Europska unija sufinancira 2.720.850,00 kuna. Početak projekta je 1. kolovoz 2019. godine, predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

Top