31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

PUT DO SUVREMENIH TEHNOLOGIJA KROZ ULAGANJE U RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

za web

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je listu prihvatljivih prijavitelja za planove razvoja širokopojasne infrastrukture 21 jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, među kojima je i plan Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija iskazala je interes za ulaganje u širokopojasnu mrežu i izradila Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje sedam općina na svome području, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, što je prepoznato kao investicijska prilika od strane prijavitelja Hrvatskog telekoma d.d.

Objavom liste potencijalnih investitora na razini RH za razvoj širokopojasne infrastrukture u područjima bez dovoljno komercijalnog interesa za ulaganja, završena je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020., a temeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

U prvoj fazi Poziva, Osječko-baranjska županija je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU dostavila iskaz interesa za ulaganje u širokopojasnu mrežu te se nakon provedenog procesa odabira našla na nacionalnoj listi PRŠI-ja koja je sadržavala 71 razvojni plan širokopojasne mreže na području cijele Republike Hrvatske.

Nastavno, u drugoj fazi provedbe Poziva, potencijalni ulagači odabirali su područja ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, rukovodeći se kriterijima financijske i ekonomske isplativosti. Završetkom procesa odabira prihvatljivih projekata za ulaganje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU definiralo je listu investitora i nositelja PRŠI-ja s pravom podnošenja konkretnih projektnih prijedloga na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava, koji će biti otvoren do kraja prvog kvartala 2020. godine.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka Osječko-baranjske županije jedan je od 16 u RH odabranih za ulaganje od strane privatnog investitora (investicijski model A) - Hrvatski telekom d.d., koji uz sredstva EU mora uložiti vlastita investicijska sredstva u izgradnju ove infrastrukture.

Na ovaj način stvorene su realne pretpostavke za nastavak provedbe Projekta razvoja širokopojasne mreže na području Osječko-baranjske županije, odnosno za novi investicijski ciklus u širokopojasnu infrastrukturu već u drugoj polovici 2020. godine, kao razvojnim prioritetom Osječko-baranjske županije, budući da se radi o stvaranju pretpostavki za korištenje internetskih tehnologija na te njihovu utjecaju na tehnološki rast i razvoj na cijelom području Osječko-baranjske županije, kao snažne varijable gospodarskog rasta i razvoja.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ULOŽILA JE VIŠE OD 5,3 MILIJUNA KUNA U SPORTSKE TERENE I DJEČJA IGRALIŠTA

Igrališta

 

Osječko-baranjska županija u cilju podizanja svijesti o važnosti sporta i dostupnosti sportske infrastrukture stanovnika jedinica lokalne samouprave ulaže znatna sredstva u izgradnju i opremanje športskih terena i dječjih igrališta.

Tako su tijekom prošle i ove godine završeni radovi na izgradnji i opremanju školskih igrališta srednjih škola u Našicama i Đakovu. Na školskom igralištu Srednje škole Isidora Kršnjavog u Našicama izvedena je rekonstrukcija športskog terena i atletske staze, ugrađena je sportska podloga te postavljena nova rasvjeta. Ukupna ulaganja Osječko-baranjske županije vezano uz rekonstrukciju i opremanje ovog školskog igrališta iznosila su 4.247.966,33 kune.

Na školskom igralištu koje koriste đakovačke srednje škole (Gimnazija A. G. Matoša, Ekonomska škola Braće Radić i Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo) rekonstruirana je atletska staza, ugrađena sportska podloga na atletskoj stazi te je izvedena rasvjeta igrališta ukupne vrijednosti 1.130.099,30 kuna.

Ulaganjima ovog tipa omogućuje se kvalitetnije provođenje športskih aktivnosti kako učenika, tako i profesionalnih sportaša i rekreativaca.

Značajna sredstva Osječko-baranjska županija ulaže i u izgradnju i opremanje dječjih igrališta. Opremljena su i dana na korištenje dječja igrališta u Potnjanima, Laslovu, Feričancima, Torjancima, Semeljcima, Dopsinu i Vuki te u Ivanovcima i Beketincima, a do kraja godine bit će predana na korištenje i stanovnicma Bolmana i Podravske Moslavine. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 991.528,60 kuna.

Ovime je još jednom vidljiva briga Osječko-baranjske županije za ravnomjeran razvoj jedinica lokalne samouprave na svom području.

ZAVRŠENI RADOVI NA DOMOVIMA ZDRAVLJA U ĐAKOVU I BELOM MANASTIRU

DZ Đakovo rampa

 

U Domu zdravlja Đakovo završeni su radovi na preuređenju postojeće zgrade rodilišta u nove specijalističke i ostale ordinacije. Konkretno uređeno je 18 novih, modernih ordinacija (interna, opća obiteljska, pedijatrija, oftamologija i psihijatrija) koje će uvelike doprinjeti kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima Đakova i okolice. U zgradu Doma zdravlja ugrađeno je dizalo, a u cilju poboljšanja pristupačnosti ordinacija i ostalih usluga Doma zdravlja Đakovo njegovim korisnicima.

Ukupna vrijednost radova koji se odnose na preuređenje ordinacija i ugradnju dizala iznosi 3.308.888,88 kuna.

Za potrebe grijanja ambulanti Zdravstvenih stanica Baranjsko Petrovo Selo, Duboševica i Topolje Doma zdravlja Beli Manastir izvedni su radovi na izvođenju nove plinske instalacije i priključenju na distributivni plinovod. Ovim zahvatom omogućen je ugodniji boravak pacjenata i medicinskog osoblja u ambulantama, a ujedno se doprinjelo smanjenju potrošnje energenta, a posljedično time i troškova grojanja.

Ukupna vrijednost radova na izvođenju nove plinske instalacije iznosi 175.360,94 kune.

Navedeni radovi u Domovima zdravlja Đakovo i Beli Manastir izvedeni su u sklopu projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ koji je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja.

U POSAO UVEDENI IZVOĐAČI RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI 11 NOVIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

IMG 6bdcf4ecd6fdbbc6b8107c28357b7b05 V

Na sastanku održanom 10. listopada 2019. godine sedam izvođača uvedeno je u posao na izvođenju radova energetske obnove za još 11 zgrada javne namjene na području Osječko-baranjske županije.

Konkretno radi se o energetskoj obnovi zgrade Opće bolnice Našice koju izvodi zajednica ponuditelja Cras d.o.o. i ILIŠIN obrt, obnovi osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci područnih škola Koritna i Kešinci te Doma zdravlja Našice, Zdravstvene stanice Budimci koju izvodi tvrtka Ukras d.o.o., obnovi osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ zgrade predmetne nastave koju izvodi tvrtka Kulić-Invest .o.o., obnovi Srednje strukovne škole Antuna Horvata Đakovo i osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac koju izvodi tvrtka HB produkt d.o.o., obnovi osnovne škole Šećerana područne škole Baranjsko Petrovo Selo i osnovne škole Kneževi Vinogradi područne škole Karanac koju izvodi tvrtka Emax d.o.o., obnovi osnovne škole Luka Botić Viškovci koju izvodi tvrtka TEHNO-ELEKTRO i obnovi osnovne škole Kneževi Vinogradi područne škole Grabovac koju izvodi tvrtka Elektro-knochl d.o.o.

Ukupna vrijednost projekata je 30.257.658,81 kuna, a ugovorena vrijednost radova iznosi 28.330.990,04 kune s rokom izvedbe radova 8 do 10 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Uz već ranije uvedene izvođače radova u posao trenutno je u tijeku energetska obnova 30 zgrada javne namjene u vlasništvu Osječko-baranjske županije u vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA IZDALA JEDINSTVENU TURISTIČKU BROŠURU

brosura

„Doživi putovanje Osječko-branjskom županijom“ predstavlja novi oblik turističkog doživljaja Osječko—baranjske županije. Naime radi se o interaktivnoj brošuri koja „oživi“ uz pomoć vašeg pametnog telefona.

Ovo je jedinstveni digitalni suvenir namijenjen je upoznavanju javnosti s određenim sadržajima s područja Županije, kao i korištenjenju novih tehnologija, u simuliranju posjete značajnim lokacijama sa selekcijom motiva koji prikazuju odabrani sadržaj Osječko-baranjske županije. Kroz interaktivni prikaz gradova, dvoraca, spomenika, sakralnih objekata, kulturne baštine, manifestacije te gastronomiju Slavonije i Baranje posjetitelj već i prije nego posjeti određenu lokaciju stječe živi doživljaj iste.

Sadržaj brošure može se aktivirati pomoću aplikacije za digitalizaciju hrvatskih znamenitosti Croatian Landmarks, dostupne za besplatno preuzimanje putem Google Play Store portala. Skeniranjem označenih fotografija unutar brošure pomoću aplikacije aktivira se takozvana proširena stvarnost, a motivi se oživljavaju na ekranu uređaja. Njih se može promatrati u 3D prostoru, zumirati, okretati te se može pročitati nekoliko dodatnih informacija i zanimljivosti vezanih uz njih.

Izdavanjem ove brošure Osječko-baranjska županija je među prvima prepoznala prednost korištenja novih tehnologija u svrhu promocije čime je još jednom pokazala da je vodeća u praćenju novih trenova.

Doživi putovanje Osječko-baranjskom županijom

Top