31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA, ĐAKOVO

J.A.Ćonlića Đakovo

Osječko-baranjska županija završila je radove energetske obnove još jedne zgrade osnovne škole.

Radi se osnovnoj školi Josipa Antuna Ćolnića u Đakovu. Projektom rekonstrukcije obavljeni su radovi na izmjeni postojeće stolarije novom, te je postavljena nova toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 600.039,00 kWh., a emisija CO2 smanjit će se 69,69%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 5.848.616,40 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova nakon nabave iznosi 5.182.194,61 kunu od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 3.092.215.52 kune, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.410.593.37 kuna i Osječko-baranjska županija s 678.867.49 kuna.

Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 5.318 m2 izgrađena 1981. godine prešla je iz energetskog razreda E u C.

Školske zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 10 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 11, a na ostalih 24 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost svih 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

ZAVŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MILKA CEPELIĆA VUKA, PODRUČNE ŠKOLE BEKETINCI

Beketinci nakon obnove

Osječko-baranjska županija završila je radove energetske obnove još jedne zgrade osnovne škole.

Radi se osnovnoj školi Milka Cepelića Vuka, zgradi područne škole Beketinci. Projektom rekonstrukcije postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ovime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 13.731,77 kWh., a emisija CO2 bit će smanjena za 78%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobili su bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 247,00 m 2 izgrađena 1996. godine iz dosadašnjeg energetskog razreda E prelazu i razred u B.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.179.985,80 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova nakoj provedene nabave iznosi 911.425,05 kn od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 380.707,21 kuna te Osječko-baranjske županije s 614.286,96 kuna.

Školske zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 9 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 10, a na ostalih 25 su radovi u tijeku.

           

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

ZAVŠENA ENERGETSKA OBNOVA 9 ZGRADA ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ivanovac

Osječko-baranjska županija je u ožujku je zavšila radove na energetskoj obnovi na devet zgrada osnovnih škola.

Radi se o zgradama Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne škole Petrijevci; Osnovne škole Lug Područne škole Vardarac, Osnovne škole Petrijevci Područne škole Satnica; Osnovne škole Gorjani i Osnovne škole Vladimir Nazor Područne škole Čepinski Martinci.

Rekonstrukcijom školskih zgrada postojeća stolarija zamijenjena je novom, fasade i stropovi su toplinski izolirani, a energetska učinkovitost zgrada poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ukupno smanjenje potrošnje primarne energije je više od 51%. Na ovaj način smanjene su godišnje potrebe toplinske energije za grijanje kao i emisije CO2 te su zgrade prešle u više energetske razrede. Ovime su učenici i nastavno osoblje dobili bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost izvedenih radova na ovih devet završenih škola iznosi 17.456.692,35 kuna, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 10.338.281,22 kuna, Osječko-baranjska županija je sudjelovala s 3.390.178,98 kuna, a Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije s iznosom od 3.728.232,15 kuna.

Školske zgrade su obnovljene u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Nakon uspješnog završetka obnove navedenih 9 zgrada, a na ostalih 26 su radovi u tijeku.

           

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

NA FIZIKALNU TERAPIJU OD SADA I U BELI MANASTIR

 

Osječko-baranjska županija osigurala je mogućnost korištenja usluga Doma zdravlja Beli Manastir za fizikalnu medicinu. Za potrebe fizikalne rehabilitacije više nije potrebno ići u Osijek ili Bizovac, već je sva potrebna oprema od sada dostupna i u Domu zdravlja Beli Manastir. Rezultat je to provedbe projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ Osječko-baranjske županije koji se provodi sredstvima Europske unije.

Novooformljeni tim liječnika i fizioterapeuta educiran za rad s najnovijom dijagnostičko-terapeutskom opremom iz područja fizikalne medicine pružat će pacijentima usluge rehabilitacije na nanajvišoj razini. Radi se o opremi za fizikalnu medicinu koja uključuje 4 terapijska lasera, 4 uređaja za magnetoterapiju, 4 multifunkcionalna aparata za fizikalnu terapiju (elektroterapija, tens, uzv i laser), 6 tensa i 4 terapijska ultrazvuka ukupne vrijednosti 225.120,00 kuna.fizikalna BM

Osim novog odjela za fizikalnu medicinu u Domu zdravlja Beli Manastir Osječko-baranjska županija kupila je i dijagnostičku opremu ukupne vrijednosti 1.807.603,75 kuna. Radi se o ultrazvučnom aparatu i kardiološko pulmološkoj opremi (aparat za KMAT, holter EKG, defibrilator, spirometar, ergometar bicikl) koja je među ostalima, namijenjena djelatnostima obiteljske i interne medicine. Također, Dom zdravlja Beli Manastir je dobio opremu namijenjenu djelatnostima dentalne medicine i ginekologije.

Ukupna ulaganja u Dom zdravlja Beli Manastir kroz ovaj projekt iznose 1.982.964,69 kuna, a sam Projekt usmjeren je poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije čime se smanjuje broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% u bolnice u Osijeku i Našicama. Ujedno se poboljšavaju uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite domovima zdravlja u Osijeku, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja.

DO PROLJEĆA GOTOVA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

škole manje

Radovi na energetskoj obnovi zgrada javne namjene na području Grada Osijeka u punom su zamahu. Radi se o energetskoj obnovi zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, I. gimnazije, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole i Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Planirani završetak radova na navedenim objektima bio je između srpnja i studenog 2020. godine, a povoljni vremenski uvjeti doprinjeli su bržoj dinamici izvedbe radova od planirane.

            Najveći zahvat odvija se na obnovi sve tri zgrade Doma za starije i nemoćne osobe. Ovdje je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova, zamjena postojeće stolarije novom te rekonstrukcija sustava grijanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 12.086.741,55 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrade će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se ostvariti dodatna ušteda godišnje potrebe toplinske energije te steći bolji uvjeti rada i boravka njegovih korisnika. Godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjenje za 1.171.067,60 kWh, a emisija CO2 za 63%.

            Rekonstrukcije Elektrotehničke i prometne škole Osijek ukupne vrijednosti 11.204.095,90 kuna izvedena je zamjena postojeće stolarije novom te toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 1.064.266,77 kWh, dok će učenici i nastavno osoblje dobit bolje uvjete za rad i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 68%.

            Na zgradi Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković i Medicinske škole Osijek postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 535.468,00 kWh, a emisija CO2 bit će smanjena za 65,42%. Ukupna vrijednost radova iznosi 4.945.711,08 kuna.

            U obnovljenu školsku zgradu na proljeće 2020. godine ući će i učenici i nastavno osoblje I. gimnazije Osijek. Zamjenom postojeće stolarije novom te toplinskom izolacijom vanjskih zidova i krova, kao i rekonstrukcijom sustava grijanja uvelike će se poboljšati energetska svojstva školske zgrade. Na taj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjene za 152.796,00 kWh. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.785.610,50 kuna, a nakon rekonstrukcije školska zgrada preći će iz energetskog razreda D u B te će emisija CO2 na godišnjoj razini biti smanjena za 72,51%.

            Ukupna ulaganja Osječko-baranjske županije u nevedene objekte iznose 31.022.158,63 kune, a sukladno ukazanim portrebama, ulaganja u energetsku obnovu zgrada javne namjene bit će nastavljena i u budućem razdoblju.

Top