31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE RAZREDNE NASTAVE OSNOVNE ŠKOLE „IVAN GORAN KOVAČIĆ“, ĐAKOVO

 

U sklopu projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije obnovljena je još jedna zgrada osnovne škole.

Radi se o obnovi zgrade razredne nastave osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo prilikom koje je postojeća stolarija zamijenjena novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana ugradnjom termostatskih ventila na ogrjevna tijela, kao i zamjenom rasvjete energetski učinkovitijom. Ovime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 67.078,35 kWh., a emisija CO2 bit će smanjena za 70%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.556.429,85 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.398.551,86 kuna. Osigurana bespovratna EU sredstva su u iznosu 825.285.453 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 361.805.366 kuna i Osječko-baranjska županija s 211.461.041 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrada razredne nastave površine 1.598,00 m2 izgrađena 1958. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 12 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 13, a na ostalih 22 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

I.G.K. razredna

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE TEHNIČKE ŠKOLE I PRIRODOSLOVNE GIMNAZIJE RUĐERA BOŠKOVIĆA I MEDICINSKE ŠKOLE OSIJEK

Medicinsa

Tijekom svibnja su završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole Osijek.

Rekonstrukcijom je zamijenjena postojeća stolarija novom, a vanjski zidovi i krovovi toplinski su izolirani. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 532.460,00 kWh., a emisija CO2 59,13%. Nakon rekonstrukcije zgrade

Učenici i nastavno osoblje ovime su dobili bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 4.945.711,08 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.661.226,25 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 2.820.974,13 kune, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.282.303,34 kune i Osječko-baranjska županija s 549.558,58 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 6.880,00 m2 izgrađena 1979. godine prešla je iz energetskog razreda F u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 11 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 12, a na ostalih 23 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost svih 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

OBNOVLJENA ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE DORE PEJAČEVIĆ U NAŠICAMA

 

DOra Pejačević fasada

Krajem svibnja obnovljena je zgrada osnovne škole Dore Pejačević, Našice. Zgrada je obnovljena u sklopu projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije kroz koji Osječko-baranjska županija provodi energetsku obnovu 35 objekata javne namjene na svom području.

Rekonstrukcijom je postojeća stolarija zamijenjena novom i obavljeni su radovi na toplinskoj izolaciji vanjskih zidova i krova zgrade. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja. Ovime su godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjene za 426.735,32 kWh., a emisija CO2 za 70%.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 3.480.201,53 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova nakon nabave iznosi 4.319.017,24 kune od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 2.090.889,34 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 938.003,19 kuna i Osječko-baranjska županija s 1.290.124,62 kunom. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 5.010 m2 izgrađena 1970. godine prešla je iz energetskog razreda F u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 14 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 15, a na ostalih 20 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

Završen projekt Osječko-baranjske županije za energetsku obnovu višestambenih zgrada na području Osijeka, Belišća, Đakova, Belog Manastira i Našica

Osječko-baranjska županija od 2017. godine provodi projekt "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada".

Projekt se provodio u obliku osiguravanja sufinanciranja kreditnog potencijala u iznosu od 21.000.000,00 kuna koji plasiraju poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava s kamatnom stopom najviše do 5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate kredita do deset godina. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 2.000.000,00 kuna.

Projektom je suvlasnicima višestambenih zgrada omogućeno ishođenje povoljnih kreditnih sredstava za energetsku obnovu zgrada te smanjenje troškova za grijanje i hlađenje. Osječko-baranjska županija koja je inicirala ovaj program subvencionira kamatu s 2%, a osim Županije, u dodatnu subvenciju kamate uključili su se gradovi: Beli Manastir s 2%, Belišće s 1%, Đakovo s 1% i Osijek s 1%.

U ovom programu do 2020. godine projekt energetske obnove odobren je za 64 višestambene zgrade s područja Osječko – baranjske županije, a svi projekti su u realizaciji radova. Ukupan iznos odobrenih kredita iznosi 20.421.768,00 kuna, a iznos koji Osječko-baranjska županija treba izdvojiti tijekom narednih 10 godina za subvenciju kamate iznosi 2.103.442,10 kuna, gradovi uključeni u ovaj projekt izdvojit će iznos od 1.000.666,63 kune.

Putem ovog programa građani su mogli obnoviti vanjsku ovojnicu, krovište, vanjsku stolariju, postaviti energetski učinkovitu unutarnju rasvjetu, ali i obnoviti unutarnje dijelove zgrade i postaviti dizalo u zgradama u kojima istoga nema ili obnoviti dotrajalo.

Na području grada Osijeka u ovom programu obnovljene su 52 višestambene zgrade kako slijedi: Vijenac Jakova Gotovca 14, Osijek, Opatijska 26c, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 2, Osijek, Ivana Gorana Kovačića 1, 1a i 3, Osijek, Srijemska 151, Osijek, Vijenac Paje Kolarića 8., Osijek, Vijenac Paje Kolarića 9., Osijek, Ulica Ivana Gorana Kovačića 15, Osijek, Ulica Ivana Gorana Kovačića 17, Osijek, Bosutska 17, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 11, Osijek, Biševska 20, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 12, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 4, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 3, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 5, Osijek, Srijemska 132, Osijek, Vijenac Josipa Kozarca 3, Osijek, Vijenac Josipa Kozarca 6, Osijek, Prolaz Lorenza Jägera 1, Osijek, Opatijska 34, Osijek, Opatijska 38, Osijek, Kralja Petra Svačića 2A, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 15, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 19, Osijek, Zadarska 21, Osijek, P. Svačića 4, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 17, Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 22, Osijek, Vijenac Ljube Babića 3, Osijek, Opatijska 27, Osijek, Opatijska 29, Osijek, Opatijska 31, Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 16, Osijek, Opatijska 36, Osijek, Biševska 4, Osijek, Vijenac Petrove gore 2, Osijek, Biševska ulica 10, Osijek, Biševska 27, Osijek, Trg Slobode 7, Osijek, Trg Lava Mirskog 12, Osijek, Medulinska 1, Osijek, Kolodvorska 115, Osijek, Biševska 26, Osijek, Medulinska 3, Osijek, Drinska 10D Osijek i Vijenac Ivana Meštrovića 27, Osijek, Biševska 24 Osijek, Vijenac Ivana Česmičkog 13, Osijek, Medulinska 6 Osijek, Medulinska 8 Osijek i Vijenac Ivana Meštrovića 20 Osijek.

            Na području grada Đakova odobrena je obnova 7 višestambenih zgrada: Vijenac K.A. Stepinca 22, Đakovo, Vijenac K.A. Stepinca 20, Đakovo, Vijenac K.A. Stepinca 6, Đakovo, Vijenac K.A. Stepinca 2, Đakovo, Vijenac K.A. Stepinca 7, Đakovo, Kralja Tomislava 3, Đakovo, Vijenac K.A. Stepinca 24, Đakovo.

Na području grada Belišća odobrena je obnova 2 zgrade: Park A. Hofmanna 1a, 1b, Trg A. Starčevića 13,14,15,16,17 i 17 a, Belišće i Trga Ante Starčevića 5, Belišće.

Na području grada Belog Manastira ovim projektom obnavlja se zgrada Trg Slobode 33, Beli Manastir, a području grada Našica zgrade Radnička ulica 2, Markovac Našičk i Vinogradska 2, Našice.

Od navedenih zgrada njih 24 zgrade su sudjelovale i u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te su im projekti odobreni, a iznos koji su suvlasnici zgrada trebali sami osigurati iz sredstava, osigurali su preko projekta Osječko-baranjske županije i tako će po povoljnijim uvjetima energetski obnoviti svoje zgrade.

 

Ovo je još jedna potvrda da je projekt "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada" projekt koji građanima pomaže da uz manje troškova obnove svoje zgrade te smanje svoje račune kao primarni cilj, stvore kvalitetnije i ugodnije uvjete za život u svojim stanovima, što, također, doprinosi urednoj i lijepoj vizuri gradova u kojima stanari žive.

 višestambene

 

 

OBNOVLJENA ZGRADA I. GIMNAZIJE OSIJEK

Učenici i nastavno osoblje I. gimnazije Osijek krajem svibnja su dobili na korištenje obnovljenu zgradu škole. Zgrada je obnovljena u sklopu projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije kroz koji Osječko-baranjska županija provodi energetsku obnovu 35 objekata javne namjene na svom području.

Projektom rekonstrukcije dotrajala stolarija zamijenjena je novom, a vanjski zidovi i krov su toplinski izolirani. Rekonstrukcijom sustava grijanja dodatno je poboljšana energetska učinkovitost školske zgrade, čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 152.796,00 kWh., a emisija CO2 biti za 65,42%. Nakon rekonstrukcije zgrade, osim boljih uvjeta za rad njezinih korisnika, postiže se smanjenje potrebne energije za grijanje kao i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 2.785.610,50 kuna, dok je vrijednost ugovorenih radova 2.259.829,01 kuna. Osigurana su bespovratna EU sredstva u iznosu od 1.369.004,41 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 615.125,45 i Osječko-baranjska županija s 275.473,15 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 2.257,00 m2  izgrađena 1962. godine prešla je iz energetskog razreda D u B.

 Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 13 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 14, a na ostalih 21 su radovi u završetku.

Ukupna vrijednost 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

I. gimnzija

Top