31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

ss.A.Horvata

U sklopu projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije obnovljena je još jedna školska zgrada.

Radi se o obnovi zgrade Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo, prilikom koje je postojeća stolarija zamijenjena novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 410.426,50 kWh., a emisija CO2 za 69,76%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.649.415,97 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 3.242.301,24 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.403.571,55 i Osječko-baranjska županija s 1.003.543,18 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 4.205,37 m2 izgrađena 1970. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora.

Ukupna vrijednost 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

ZAVRŠENA EDUKACIJA LIJEČNIKA ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI

U sklopu u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ provedena je edukacija liječnika za rad na UZV i Color doppleru.

Projektom, koji za cilj ima poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, nabavljena je i najmodernija dijagnostičko-medicinska oprema. Kako se radi o najnovijoj tehnologiji opreme i činjenici da je ona u nekim ambulantama po prvi puta u upotrebi, ukazala se potreba edukacije liječnika koji će je koristiti u svakodnevnom radu.

Educirano je ukupno 15 liječnika Doma zdravlja Osječko-baranjske županije koji su nakon provedene edukacije dobili ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike.

Edukaciju ukupne vrijednosti 165.000,00 kuna proveo je Medicinski fakultet u Osijeku, nakon koje su liječnici iz Osijeka, Đakova, Našica, Donjeg Miholjca i Našica osposobljeni za pružanje još bolje medicinske njege svojim korisnicima.

Edukacija uzv

OBNOVLJENA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

Preuređenjem Doma zdravlja Donji Miholjac stanovnicima miholjačkog kraja omogućena je bolja zdravstvena skrb, a njegovim djelatnicima bolji uvjeti rada. Radovi su obuhvatili površinu od 291,49 m2 na kojoj se prostiru ordinacije opća obiteljska, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, ginekologije i stomatologije. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 1.079.610,31 kuna, a završeni su u listopadu 2019. godine.

Osim obnove ordinacija, dom zdravlja opremljen je i novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom. Oprema je namijenjena djelatnostima obiteljske/opće medicine, interne/ specijalističko-konzilijarne zaštite, fizikalne, ginekologije i dentalne medicine. Nabavljen je digitalni RTG uređaj, digitalni ortopan, ultrazvučna oprema (UZV aparat za gustoću kostiju, ginekološki ultrazvuk 2 3D/4D), kardiološko-pulmološka oprema, stomatološka oprema, fizikalna oprema u vrijednosti (magnetoterapija, multifunkcionalni aparata za fizikalnu medicinu, tens, terapijski ultrazvuk) i ginekološka oprema (CTG aparat, kolposkop, ginekološka stolica).

U tijeku je edukacija liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike- za rad na UZV uređajima.

Obnova i opremanje zgrade doma zdravlja proveden je kroz Projekt „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ u koji su uključeni svi domovi zdravlja na području Županije te dvije bolnice.

Na ovaj način podiže se razina kvalitete primarne zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u infrastrukturne zahvate na objektima (preuređenje ordinacija), opremanje ambulanti, ordinacija i zdravstvenih stanica doma zdravlja medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom te edukaciju liječnika.

U obnovu i opremanje Dom zdravlja Donji Miholjac ukupno je uloženo 3.684.544,06 kuna.DZ D. Miholjac RTG

U TIJEKU RADOVI NA DOGRADNJI DOMA ZDRAVLJA U NAŠICAMA

U tijeku su radovi na dogradnji Doma zdravlja u Našicama koji se provode u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“.

Radovi uključuju dogradnju novih prostora za ordinacije opće medicine, ginekologije, medicine rada, psihologije, kao i prostor za potrebe edukacije te patronažne zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja ukupne površine 498,29 m2 ovime će dobiti nove, moderne prostore za prijem i liječenje pacijenata, a tome će pridonijeti i nova medicinska oprema.. Radi se o ultrazvučnoj opremi, kardiološko-pulmološkoj opremi, digitalnom ortopanu, stomatološkoj, ginekološkoj te opremi za fizikalnu medicinu. Predviđena i edukacija liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike- za rad na UZV. Ugovorena vrijedonst radova iznosi 4.461.000,00 kuna.

Ovime će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te će se poboljšati uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite čime će se povećati kvaliteta i broj usluga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Našica.

Ukupno ulaganje u dogradnju i opremanje Doma zdravlja iznosi 7.639.943,49 kuna, a predviđeni završetak radova je kraj rujna 2020. godine.DZ Našice 3

Izgradnja Gospodarskog centra

GC skupna fotka

Gospodarski centar ima za cilj razvoj nove poslovne infrastrukture koja će podići gospodarsku vidljivost regije i unaprijediti poduzetničku klimu, osigurati prostore za gospodarske manifestacije i sajmove, kongresna događanja te time povećati gospodarsku aktivnost Osječko-baranjske županije, a i šire. Inicijator i nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a zemljište na kojem će se graditi je u vlasništvu Grada Osijeka. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju poslovnih pomoćnih usluga kao i osigurati infrastrukturu za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja i povećati promicanje poduzetništva u društvu kroz poboljšanje poduzetničkih vještina.

Gospodarski centar prostirat će se na površini od 128.000 m2 zemljišta, odnosno 56.000 m2 neto poslovnog prostora, a bit će smješten u blizini „S“ ceste Osijek. Zamišljen je kao kompleks od 9 zatvorenih objekata – 5 sajamskih hala, poslovni centar, kongresni prostor, multifunkcionalna zgrada i garaža s 500 parkirnih mjesta.

Sajamske hale predviđene su kao multifunkcionalni izložbeni prostor kroz pet povezanih zgrada između kojih su otvoreni izložbeni prostori. Hale su koncipirane s mogućnošću prilagodbe veličini i zahtjevima događaja.

U poslovnom centru koji će se prostirati na 10.000 m2 predviđen je prostor za obrte i proizvodne djelatnosti, poslovni prostor, prostor za star up i inkubator.

Niz kongresnih dvorana imat će mogućnost prilagodbe veličini kongresa (maksimalno do 2000 mjesta).

Prva zgrada za koju se građevinska dozvola očekuje tijekom sljedećih mjesec-dva dana je multifunkcionalna zgrada koja će se prostirati na površini od 4.950,00 m2 sastojat će se od prostora za start up poslovanje, inkubatora, kongresnog (do 1500 sjedećih mjesta) i sajamskog prostora (do 3000 m2), koncertnog prostora i ugostiteljskih sadržaja.

Za potrebe korisnika i posjetitelja Centra predviđena je izgradnja garaže na 10 etaža s 500 parkirnih mjesta kao i izgradnja 500 vanjskih parkirnih mjesta.

Gradnja Gospodarskog centra će se odvijati u dvije faze. Početak izgradnje bit će nakon prijave na EU fondove iz ITU mehanizma do kraja 2020. godine, odnosi se na izgradnju multifunkcionalne zgrade te uređenje vanjskog izložbenog prostora, izgradnju trga, parkirališta kao i uređenje krajobraza. Procijenjena vrijednost investicije prve faze izgradnje iznosi 40 milijuna kuna.

U drugoj fazi planirana je izgradnja ostalih sajamskih hala, poslovnog centra, kongresnih dvorana i garaža koji se prostiru na ukupno 51.000 m2. U ovoj fazi nastavit će se i uređenje vanjskih izložbenih i demonstracijskih prostora, pristupnih cesta i puteva te sadržaja za posjetitelje na zelenim površinama. Procijenjena ukupna vrijednost investicije prema novim procjenama projektanta iznosi 500 milijuna kuna.

Važno je napomenuti kako je Gospodarski centar projektiran na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije na principu gotovo nulte energije u zgradama.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije vrijedna je 7.447.000,00 kuna od kojih je 85% bespovratnih EU sredstava u završnoj je fazi za multifunkcionalnu zgradu 1.

Izgradnjom Gospodarskog centra osigurat će se novi prostor za poslovanje poduzetnika, otvoriti potencijal za 500 novih radnih mjesta u prostoru poslovnog centra, dolazak novih domaćih i stranih investitora u osiguranu infrastrukturu, osigurati prostor za regionalne i međunarodne sajamske i druge manifestacije u svim granama gospodarstva, te prostor za kongresna događanja, čiji kapaciteti trenutno nedostaju na cijelom ovom području, odnosno postojeća infrastruktura je nedovoljna za zahtjevnija međunarodna događanja. Uz prometnice, dobro opremljena i razvijena poduzetnička infrastruktura, blizina europskih država i brzi pristup međunarodnim tržištima bit će pozivnica i poticaj domaćim i stranim poduzetnicima za poslovanje kako u Osječko-baranjskoj županiji, tako i ostalim slavonskim županijama, koje će izgradnjom ovog kompleksa imati mogućnost za poslovanje, te neposrednu promociju i prodaju vlastitih proizvoda, predstavljanje vlastitih resursa i kapaciteta, širenje tržišta stvaranjem novih poslovnih partnerstava na kongresnim događanjima i međunarodnim sajamskim manifestacijama.

Važnost ovog projekta ogleda se i u mogućnostima brendiranja Osijeka i Osječko-baranjske županije u smislu pozitivnog i poticajnog poduzetničkog okruženja.

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

Top