Osječko-baranjska županija najuspješnija je u energetskoj obnovi zgrada

Osječko-baranjska županija veliku pozornost posvetila je energetskoj obnovi i poboljšanju uvjeta boravka u zgradama u svom vlasništvu, a u kojima se obavljaju djelatnosti javne namjene uz korištenje sredstava fondova Europske unije.

Trenutno je ukupno u pripremi i provedbi 54 projekta energetske obnove zgrada osnovnih i srednjih škola, bolnica, domova zdravlja i zdravstvenih stanica, domova za starije i nemoćne, na području cijele Osječko-baranjske županije, čija je ukupna vrijednost preko 170 milijuna kuna, od čega će Osječko-baranjska županija sufinancirati iznos od 46 milijuna kuna, bespovratna sredstva Europske unije iznose 95 milijuna kuna, te se planira dio sufinanciranja osigurati od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 29 milijuna kuna.

Ovim velikim brojem projekata Osječko-baranjska županija je najuspješnija u provedbi projekata energetske obnove, a značajni učinci će se očitovati u uštedama potrošnje energije, poboljšanju standarda i kvalitete usluga u zgradama, te očuvanju i unapređenju fonda nekretnina u svom vlasništvu, kao i podizanju standarda stanovništva u općinama i gradovima u kojima se zgrade obnavljaju.

 U sklopu tog programa početkom rujna prijavljeno je 12 projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", koji se financira sredstvima operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o energetskoj obnovi zgrada Srednje škole Antuna Horvata Đakovo, Osnovne škole kralja Tomislava Našice, Osnovne škole Šećerana za Područnu školu Baranjsko Petrovo Selo, Osnovne škole Luka Botić Viškovci, Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac, Osnovne škole Matija Gubec Piškorevci, Osnovne škole „Antunovac“ za Područnu školu Ivanovac, Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci za Područnu školu Koritna i Područnu školu Kešinci, Osnovne škole Kneževi Vinogradi za Područnu školu Grabovac i Područnu školu Karanac te Doma zdravlja Našice za Zdravstvenu stanicu Budimci. Ukupna vrijednost tih novih projekata iznosi 23,5 milijuna kuna.

                       

Top