ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE JELISAVAC

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Jelisavac.

Obnovom je postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ovime su godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjene za 76.971,00 kWh., a emisija CO2 za59,62%.

Smanjenjem potrebne energije za grijanje kao i smanjenjem emisije stakleničkih plinova učenici i nastavno osoblje dobili su bolje uvjete za rad, a školska zgrada je nakon rekonstrukcije prešla iz energetskog razreda D u C.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 749.928,91 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 452.996,59 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 187.990,12 i Osječko-baranjska županija s 108.942,20 kuna.

Energetska obnova školske zgrade provedena je u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4c1.4 "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 35 projekata (zgrade osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe i domova zdravlja s područja Osječko-baranjske županije).

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 34.388.824,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj osigurano je sufinanciranje u iznosu od 14.466.767,87 kuna.

 

IB Slovaka Jelisavac

Top