31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

ss.A.Horvata

U sklopu projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije obnovljena je još jedna školska zgrada.

Radi se o obnovi zgrade Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo, prilikom koje je postojeća stolarija zamijenjena novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se godišnje potrebe toplinske energije za grijanje smanjiti za 410.426,50 kWh., a emisija CO2 za 69,76%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobit će bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.649.415,97 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 3.242.301,24 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.403.571,55 i Osječko-baranjska županija s 1.003.543,18 kuna. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 4.205,37 m2 izgrađena 1970. godine prešla je iz energetskog razreda E u B.

Školska zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora.

Ukupna vrijednost 35 projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Zajedno s energetskom obnovom osnovnih i srednjih škola završenih u 2019. godini, ukupno će do kraja 2020. godine biti obnovljeno 54 javne zgrade s ukupnom vrijednosti investicija Osječko-baranjske županije u iznosu 178,9 milijuna kuna.

Top