31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

ZAVRŠENA EDUKACIJA LIJEČNIKA ZA RAD NA DIJAGNOSTIČKOJ OPREMI

U sklopu u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ provedena je edukacija liječnika za rad na UZV i Color doppleru.

Projektom, koji za cilj ima poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, nabavljena je i najmodernija dijagnostičko-medicinska oprema. Kako se radi o najnovijoj tehnologiji opreme i činjenici da je ona u nekim ambulantama po prvi puta u upotrebi, ukazala se potreba edukacije liječnika koji će je koristiti u svakodnevnom radu.

Educirano je ukupno 15 liječnika Doma zdravlja Osječko-baranjske županije koji su nakon provedene edukacije dobili ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike.

Edukaciju ukupne vrijednosti 165.000,00 kuna proveo je Medicinski fakultet u Osijeku, nakon koje su liječnici iz Osijeka, Đakova, Našica, Donjeg Miholjca i Našica osposobljeni za pružanje još bolje medicinske njege svojim korisnicima.

Edukacija uzv

Top