31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

U TIJEKU RADOVI NA DOGRADNJI DOMA ZDRAVLJA U NAŠICAMA

U tijeku su radovi na dogradnji Doma zdravlja u Našicama koji se provode u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“.

Radovi uključuju dogradnju novih prostora za ordinacije opće medicine, ginekologije, medicine rada, psihologije, kao i prostor za potrebe edukacije te patronažne zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja ukupne površine 498,29 m2 ovime će dobiti nove, moderne prostore za prijem i liječenje pacijenata, a tome će pridonijeti i nova medicinska oprema.. Radi se o ultrazvučnoj opremi, kardiološko-pulmološkoj opremi, digitalnom ortopanu, stomatološkoj, ginekološkoj te opremi za fizikalnu medicinu. Predviđena i edukacija liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike- za rad na UZV. Ugovorena vrijedonst radova iznosi 4.461.000,00 kuna.

Ovime će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka te će se poboljšati uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite čime će se povećati kvaliteta i broj usluga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Našica.

Ukupno ulaganje u dogradnju i opremanje Doma zdravlja iznosi 7.639.943,49 kuna, a predviđeni završetak radova je kraj rujna 2020. godine.DZ Našice 3

Top