ZAVŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE MILKA CEPELIĆA VUKA, PODRUČNE ŠKOLE BEKETINCI

Beketinci nakon obnove

Osječko-baranjska županija završila je radove energetske obnove još jedne zgrade osnovne škole.

Radi se osnovnoj školi Milka Cepelića Vuka, zgradi područne škole Beketinci. Projektom rekonstrukcije postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa. Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je i rekonstrukcijom sustava grijanja. Ovime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 13.731,77 kWh., a emisija CO2 bit će smanjena za 78%. Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobili su bolje uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 247,00 m 2 izgrađena 1996. godine iz dosadašnjeg energetskog razreda E prelazu i razred u B.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 1.179.985,80 kuna, dok vrijednost ugovorenih radova nakoj provedene nabave iznosi 911.425,05 kn od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 380.707,21 kuna te Osječko-baranjske županije s 614.286,96 kuna.

Školske zgrada je obnovljena u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Osječko-baranjska županija na ovaj način obnavlja ukupno 35 zgrada javnog sektora. Uz već ranije završenu obnovu 9 školskih zgrada broj obnovljenih objekata povećao se na 10, a na ostalih 25 su radovi u tijeku.

           

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva u iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Top