DO PROLJEĆA GOTOVA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA

škole manje

Radovi na energetskoj obnovi zgrada javne namjene na području Grada Osijeka u punom su zamahu. Radi se o energetskoj obnovi zgrada Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, I. gimnazije, Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića i Medicinske škole i Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Planirani završetak radova na navedenim objektima bio je između srpnja i studenog 2020. godine, a povoljni vremenski uvjeti doprinjeli su bržoj dinamici izvedbe radova od planirane.

            Najveći zahvat odvija se na obnovi sve tri zgrade Doma za starije i nemoćne osobe. Ovdje je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova, stropova i krova, zamjena postojeće stolarije novom te rekonstrukcija sustava grijanja. Ukupna vrijednost radova iznosi 12.086.741,55 kuna. Nakon rekonstrukcije zgrade će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se ostvariti dodatna ušteda godišnje potrebe toplinske energije te steći bolji uvjeti rada i boravka njegovih korisnika. Godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjenje za 1.171.067,60 kWh, a emisija CO2 za 63%.

            Rekonstrukcije Elektrotehničke i prometne škole Osijek ukupne vrijednosti 11.204.095,90 kuna izvedena je zamjena postojeće stolarije novom te toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 1.064.266,77 kWh, dok će učenici i nastavno osoblje dobit bolje uvjete za rad i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 68%.

            Na zgradi Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđer Bošković i Medicinske škole Osijek postojeća stolarija zamijenjena je novom te je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i krova. Energetska učinkovitost zgrade dodatno će se poboljšati rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje za 535.468,00 kWh, a emisija CO2 bit će smanjena za 65,42%. Ukupna vrijednost radova iznosi 4.945.711,08 kuna.

            U obnovljenu školsku zgradu na proljeće 2020. godine ući će i učenici i nastavno osoblje I. gimnazije Osijek. Zamjenom postojeće stolarije novom te toplinskom izolacijom vanjskih zidova i krova, kao i rekonstrukcijom sustava grijanja uvelike će se poboljšati energetska svojstva školske zgrade. Na taj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjene za 152.796,00 kWh. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.785.610,50 kuna, a nakon rekonstrukcije školska zgrada preći će iz energetskog razreda D u B te će emisija CO2 na godišnjoj razini biti smanjena za 72,51%.

            Ukupna ulaganja Osječko-baranjske županije u nevedene objekte iznose 31.022.158,63 kune, a sukladno ukazanim portrebama, ulaganja u energetsku obnovu zgrada javne namjene bit će nastavljena i u budućem razdoblju.

Top