31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

PUT DO SUVREMENIH TEHNOLOGIJA KROZ ULAGANJE U RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

za web

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je listu prihvatljivih prijavitelja za planove razvoja širokopojasne infrastrukture 21 jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, među kojima je i plan Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija iskazala je interes za ulaganje u širokopojasnu mrežu i izradila Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za područje sedam općina na svome području, Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, što je prepoznato kao investicijska prilika od strane prijavitelja Hrvatskog telekoma d.d.

Objavom liste potencijalnih investitora na razini RH za razvoj širokopojasne infrastrukture u područjima bez dovoljno komercijalnog interesa za ulaganja, završena je druga faza provedbe javnog Poziva „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.2020., a temeljem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

U prvoj fazi Poziva, Osječko-baranjska županija je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU dostavila iskaz interesa za ulaganje u širokopojasnu mrežu te se nakon provedenog procesa odabira našla na nacionalnoj listi PRŠI-ja koja je sadržavala 71 razvojni plan širokopojasne mreže na području cijele Republike Hrvatske.

Nastavno, u drugoj fazi provedbe Poziva, potencijalni ulagači odabirali su područja ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, rukovodeći se kriterijima financijske i ekonomske isplativosti. Završetkom procesa odabira prihvatljivih projekata za ulaganje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU definiralo je listu investitora i nositelja PRŠI-ja s pravom podnošenja konkretnih projektnih prijedloga na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava, koji će biti otvoren do kraja prvog kvartala 2020. godine.

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture /PRŠI/ za općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka Osječko-baranjske županije jedan je od 16 u RH odabranih za ulaganje od strane privatnog investitora (investicijski model A) - Hrvatski telekom d.d., koji uz sredstva EU mora uložiti vlastita investicijska sredstva u izgradnju ove infrastrukture.

Na ovaj način stvorene su realne pretpostavke za nastavak provedbe Projekta razvoja širokopojasne mreže na području Osječko-baranjske županije, odnosno za novi investicijski ciklus u širokopojasnu infrastrukturu već u drugoj polovici 2020. godine, kao razvojnim prioritetom Osječko-baranjske županije, budući da se radi o stvaranju pretpostavki za korištenje internetskih tehnologija na te njihovu utjecaju na tehnološki rast i razvoj na cijelom području Osječko-baranjske županije, kao snažne varijable gospodarskog rasta i razvoja.

Top