ZAVRŠENI RADOVI NA DOMOVIMA ZDRAVLJA U ĐAKOVU I BELOM MANASTIRU

DZ Đakovo rampa

 

U Domu zdravlja Đakovo završeni su radovi na preuređenju postojeće zgrade rodilišta u nove specijalističke i ostale ordinacije. Konkretno uređeno je 18 novih, modernih ordinacija (interna, opća obiteljska, pedijatrija, oftamologija i psihijatrija) koje će uvelike doprinjeti kvalitetnijem pružanju zdravstvenih usluga stanovnicima Đakova i okolice. U zgradu Doma zdravlja ugrađeno je dizalo, a u cilju poboljšanja pristupačnosti ordinacija i ostalih usluga Doma zdravlja Đakovo njegovim korisnicima.

Ukupna vrijednost radova koji se odnose na preuređenje ordinacija i ugradnju dizala iznosi 3.308.888,88 kuna.

Za potrebe grijanja ambulanti Zdravstvenih stanica Baranjsko Petrovo Selo, Duboševica i Topolje Doma zdravlja Beli Manastir izvedni su radovi na izvođenju nove plinske instalacije i priključenju na distributivni plinovod. Ovim zahvatom omogućen je ugodniji boravak pacjenata i medicinskog osoblja u ambulantama, a ujedno se doprinjelo smanjenju potrošnje energenta, a posljedično time i troškova grojanja.

Ukupna vrijednost radova na izvođenju nove plinske instalacije iznosi 175.360,94 kune.

Navedeni radovi u Domovima zdravlja Đakovo i Beli Manastir izvedeni su u sklopu projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ koji je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja.

Top