PRIJAVLJEN PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

 

fiber optics broadband plans

 

Dostupnost širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u stalnom je porastu, ali za značajniji iskorak u ruralnim, komercijalno manje zanimljivim područjima, potrebno je iskoristiti priliku koja se pruža u okviru razvojnih fondova EU.

Sukladno tomu Osječko-baranjska županija prijavila se 10. srpnja 2019. godine na Poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreža slijedeće generacije (NGN) / pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“. Program financiranja se prije svega odnosi na ona područja Republike Hrvatske na kojima operatori nisu spremni ulagati u nove mreže jer im je trošak previsok – takozvana „bijela područja“. Radi se o investicijama u pristupnu mrežu koja se u cijelosti ili djelomično sastoji od svjetlosnih elemenata i koja omogućuje bolje pružanje širokopojasnih usluga u odnosu na postojeću.

Osječko-baranjska županija financirala je izradu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za područja, gradova Belog Manastira i Belišća. Projektno područje grada Belog Manastira, obuhvaća područje općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, a grada Belišća, područje grada Valpova te općina Bizovac i Petrijevci ukupne vrijednosti 159.000,00 kuna.

Za prijavu na javni Poziv u 2019. godini Osječko-baranjska županija financirala izradu PRŠI-ja za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, koje se nalaze u „bijelom području“. Kroz izradu PRŠI-ja za područje Osječko-baranjske županije, kao najekonomičniji investicijski model, pokazao se Investicijski model A, prema kojemu će projektiranje, izgradnja i upravljanje mrežom biti obveza privatnog operatera koji će biti odabran za dalji razvoj Projekta. Rezultat Projekta bit će dostupnost širokopojasnoj infrastrukturi s najmanje 100 Mbit/s putem optičkog kabela za 9.991 korisnika, odnosno svih krajnjih korisnika koji se nalaze na bijelim područjima unutar definiranog prostornog obuhvata projekta, svrstanih u kategoriju privatnih, poslovnih i javnih korisnika. Od ukupnog broja korisnika kojima će se omogućiti pristup, 9.603 čine stanovi/kućanstva, a ostatak odnosno 364 poslovni i 24 javni korisnici.

Nakon javnog Poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisat će javni Poziv za sufinanciranje izgradnje infrastrukture za odabrane PRŠI-je kao i postupke javne nabave za odabir privatnog operatera/investitora.

Top