„Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ (KK.08.1.1.02.0015)

jelena

Projekt je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Trajanje projekta: 30 mjeseci. Razdoblje provedbe: 01. prosinca 2017. - 01. lipnja 2020. godine.

Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su domovi zdravlja, čiji je ona osnivač, korisnici rezultata projektnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 23.899.295,09 kuna.

Izvori financiranja: bespovratna sredstava EU - 20.029.166,70 kuna (85%); sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini - 2.474.191,18 kn, sredstva Osječko-baranjske županije - 1.395.937,21 kn.

Dom zdravlja Osijek, korisnik je projektnih aktivnosti Projekta, koje imaju za cilj podizanje razine kvalitete primarne zdravstvene zaštite, kroz ulaganja u infrastrukturne zahvate (rekonstrukcija, adaptacija) na objektima, opremanje ambulanti, ordinacija i zdravstvenih stanica novom medicinsko-tehničkom i dijagnostičko-terapijskom opremom i edukaciju liječnika.

Ukupno procijenjeno ulaganje u Dom zdravlja Osijek iznosi 5.490.793,75 kn:

  • Infrastrukturni radovi - 2.877.543,75 kn. Radovi uključuju izgradnju rampi za osobe s invaliditetom na sedam lokacija, za pristup ordinacijama u Antunovcu, Ernestinovu, Cepinu (3 komada), Erdutu, Retfali, Jugu II (2 komada) i Reisnerovoj ulici u Osijeku te ugradnju dizala ili podizne platforme na tri lokacije, u Čepinu, Retfali i Jugu II;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije - 72.450,00 kn, za adaptaciju objekata/zgrada zdravstvenih ambulanti Doma zdravlja Osijek;
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme – procijenjene vrijednosti od 1.772.000,00 kn. Oprema je namijenjena djelatnostima obiteljske/opće medicine, ginekologije i pedijatrije. Za dio opreme u vrijednosti od 1.238.736,25 kn postupak javne nabave je završen, a odnosi se na nabavu (1) UZV opreme u vrijednosti od 638.748,75 kn (3 komada pedijatrijskog ultrazvučnog aparata s mikrokonveksnom sondom) i nabavu (2) kardiološko-pulmološke opreme u vrijednosti od 599.987,50 kn (31 komad defibrilatora AVD s ormarićem ukupne vrijednosti 581.250,00 kn, 1 EKG aparat s kolicima i držačem za kablove u vrijednosti od 18.737,50 kn). U tijeku je postupak nabave za ostalu medicinsko-tehničku opremu.
  • Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme za Koncesionare Doma zdravlja Osijek -- procijenjene vrijednosti od 705.800,00 kn;
  • Edukacija liječnika Doma zdravlja Osijek – procijenjene vrijednosti od 63.000,00 kn. Predviđena je edukacija tri liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike Color Dopplera.
Top