Završena energetska obnova zgrade Druge srednje škole Beli Manastir na adresi Školska 3, Beli Manastir

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade Druge srednje škole Beli Manastir  te je obavljen tehnički pregled zgrade čime je uspješno završen ovaj projekt.

Projektom rekonstrukcije izvedena je izmjena postojeće aluminijske stolarije novom, toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa prema tavanu, čime će se smanjiti godišnje potrebe toplinske energije za grijanje kao i emisija CO2. Nakon rekonstrukcije školske zgrade učenici, nastavno i ostalo osoblje škole imaju bolje uvjete za rad u obnovljenoj zgradi, a uštede su postignute u potrebnoj energiji za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 73,04%.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.399.285,15 kuna od čega su osigurana sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 857.010,75 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 427.440,10 kune i Osječko-baranjska županija s 114.834,30 kune. Nakon rekonstrukcije školska zgrada izgrađena 1965. godine prešla je iz energetskog razreda D u B, a ostvarene uštede dalje će se preusmjeravati na unaprjeđenje nastave i radnih uvjeta u školi.

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Stanje zgrade nakon obnove:

 Poslije obnove B.Manastir

 

Stanje zgrade prije obnove:

Prije obnove B.Manastir

 

Investitor: Osječko-baranjska županija

Izvođač radova: Ukras d.o.o., Osijek

Projekt je proveo Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Top