KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
GRADOVA I OPĆINA

- objava 11. svibnja 2023. -

Grad Beli Manastir

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Grad Belišće

Vijeće romske nacionalne manjine

Grad Našice

Vijeće slovačke nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Grad Osijek

Vijeće albanske nacionalne manjine
Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće njemačke nacionalne manjine
Vijeće slovačke nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine
Predstavnik crnogorske nacionalne manjine
Predstavnik makedonske nacionalne manjine

Općina Bilje

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Darda

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Draž

Vijeće mađarske nacionalne manjine

Općina Erdut

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Ernestinovo

Vijeće mađarske nacionalne manjine

Općina Jagodnjak

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Kneževi Vinogradi

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Koška

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Magadenovac

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Petlovac

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine

Općina Podgorač

Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Popovac

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Punitovci

Vijeće slovačke nacionalne manjine

Općina Šodolovci

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Viljevo

Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Vladislavci

Vijeće mađarske nacionalne manjine

 

Top