LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
I KANDIDATURE ZA IZBOR PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA GRADOVA I OPĆINA I ZBIRNE LISTE

- objava 17. travnja 2023. -

 

Grad Beli Manastir

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Grad Belišće

Vijeće romske nacionalne manjine
Predstavnik srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Belišću

Grad Donji Miholjac

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Donjem Miholjcu

Grad Đakovo

Predstavnik srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Đakovu

Grad Našice

Vijeće slovačke nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Grad Osijek

Vijeće albanske nacionalne manjine
Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće njemačke nacionalne manjine
Vijeće slovačke nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine
Predstavnik crnogorske nacionalne manjine
Predstavnik makedonske nacionalne manjine

 

Općina Bilje

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Čeminac

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Čeminac
Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čeminac

Općina Čepin

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Čepin

Općina Darda

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Draž

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Draž

Općina Drenje

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Drenje

Općina Erdut

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Ernestinovo

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo

Općina Jagodnjak

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Kneževi Vinogradi

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Koška

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Levanjska Varoš

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Levanjska Varoš

Općina Magadenovac

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Petlovac

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Petlovac

Općina Podgorač

Vijeće romske nacionalne manjine 
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Podravska Moslavina

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Podravska Moslavina

Općina Popovac

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća mađarske nacionalne manjine u Općini Popovac
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Punitovci

Vijeće slovačke nacionalne manjine

Općina Šodolovci

Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Trnava

Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Trnava

Općina Viljevo

Vijeće romske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine

Općina Vladislavci

Vijeće mađarske nacionalne manjine
Vijeće srpske nacionalne manjine
Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Vladislavci

 

 

Top