31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

II. Financije i imovinsko-pravni odnosi

Općenito

Proračunsko financiranje

Financiranje decentraliziranih funkcija

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2024. godini - 13/23.
 • Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini - 14/21. i 2/22.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini - 2/23. i 12/23.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini - 13/23.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini -13/23.
 • Pravilnik o evidentiranju podataka o rashodima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Osječko-baranjskoj županiji - 2/03.
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini - 12/23.
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini -12/23.

Programi javnih potreba

 • Program javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu -13/23.
 • Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
 • Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu -13/23.
 • Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
 • Zaključak o donošenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu - 13/23.
 • Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2024. godinu - 13/23.

Plaće, naknade i nagrade

Poticaji i potpore

Koncesije

Ustanove

Trgovačka društva

Top