"Županijski glasnik" broj 8/23., Osijek, 7. srpnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

231.    Odluka o izmjeni i dopuni djelatnosti Graditeljsko-geodetske škole Osijek
232.    Odluka o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije
233.    Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
234.    Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
235.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
236.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Našice
237.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije
238.    Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek
239.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
240.    Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
241.    Zaključak o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje V. Dodatka Ugovora o izvođenju infrastrukturnih radova za projekt RCK Virtus 1. grupa - Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma učenika UTŠ (broj: U-NMV 3/20.1)
242.    Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
243.    Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
244.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
245.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
246.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
247.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
248.    Zaključak povodom razmatranja Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek, za 2022. godinu
249.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek za 2022. godinu
250.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, za 2022. godinu
251.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2022. godinu
252.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
253.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za gospodarska pitanja
254.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša


AKTI ŽUPANA

255.    Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe i korištenju mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije
256.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na podruju Općine Ernestinovo i Općine Podravska Moslavina
257.    Rješenje o preraspodjeli sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu


OSTALO


258.    Izvješće Mandatne komisije

Top