31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

"Županijski glasnik" broj 7/23., Osijek, 21. lipnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

186.    Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini
187.    Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024.
188.    Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024.
189.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir
190.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek, Osijek
191.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ekonomske škole ''Braća Radić'', Đakovo
192.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Osijek
193.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo
194.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Gimnazije Beli Manastir, Beli Manastir
195.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike I. gimnazije Osijek, Osijek
196.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike II. gimnazije Osijek, Osijek
197.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike III. gimnazije Osijek, Osijek
198.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
199.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek
200.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Medicinske škole Osijek, Osijek
201.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Obrtničke škole Osijek, Osijek
202.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, Osijek
203.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir, Beli Manastir
204.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo
205.    Rješenje o poutvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike
Srednje škole Dalj, Dalj
206.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac
207.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
208.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac
209.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Valpovo, Valpovo
210.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek, Osijek
211.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek
212.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek
213.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole ''Davor Milas'', Osijek
214.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
215.    Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek na predloženu cijenu obrazovanja za drugi predmet/program za školsku godinu 2023./2024.
216.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi ''Kontesa Dora'', Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024.
217.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''August Harambašić'', Donji Miholjac na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2023./2024.
218.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi 'Ivan Goran Kovačić'', Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2023./2024.
219.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2023./2024.
220.    Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024.
221.    Zaključak o davanju suglasnosti Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2023./2024.
222.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika člana Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije
223.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
224.    Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
225.    Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
226.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Srednjoškolskog đačkog doma Osijek, Osijek
227.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
228.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
229.    Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije


OSTALO

230.    Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Top