"Županijski glasnik" broj 3/23., Osijek, 28. ožujka 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

88.    Izmjena Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini
89.    Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Županije
90.    Rješenje o imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u zajedničko povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za integralno uređenje korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12
91.    Rješenje o imenovanju ovlaštenice Osječko-baranjske županije za praćenje ugovora o izvršenju usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za integralno uređenje korita rijeke Drave na dionici od rkm 0 do rkm 12
92.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju
93.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma
94.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za provedbu projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
95.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Projektnog tima za provedbu projekta "Izgradnja i opremanje logističko-distributivnog centra za voće i povrće"
96.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Radne grupe za provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
97.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za odabir najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije
98.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu
99.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž
100.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore u poduzetništvu
101.  Rješenje o osnivanju Tima za razvoj koncepta projekta energane na području Osječko-baranjske županije i imenovanju voditelja i članova Tima
102.  Rješenje o razrješenju pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije
103.  Rješenje o povjeravanju poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije

Top