"Županijski glasnik" broj 1/23., Osijek, 27. siječnja 2023.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

1.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Druge srednje škole Beli Manastir
2.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske i upravne škole Osijek
3.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole „Braća Radić“, Đakovo
4.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek
5.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek
6.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Osijek
7.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Osijek
8.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek
9.    Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Prve srednje škole Beli Manastir
10.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo
11.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Dalj
12.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Donji Miholjac
13.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice
14.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac
15.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Valpovo
16.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Strojarske tehničke škole Osijek
17.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek
18.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“, Osijek
19.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
20.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
21.  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
22.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Željku Dumančiću, dr. med.
23.  Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
24.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
25.  Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine
26.  Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

AKTI ŽUPANA

27.  Pravilnik o kriterijima i postupku za subvencioniranje kamata na stambene kredite u projektu "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
28.  Plan prijma u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
29.  Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2023. godini i imenovanju njegovih članova
30.  Rješenje o osnivanju Tima za pripremu i praćenje provedbe projektnog prijedloga "Izgradnja i opremanje centra za starije osobe u Našicama" i imenovanju njegovih članova
31.  Rješenje o osnivanju Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu za 2023. godinu i imenovanju njegovih članova
32.  Rješenje o imenovanju osoba zaduženih za praćenje rizika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
33.  Rješenje o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2023. godinu i imenovanju njegovih članova

AKTI RADNIH TIJELA

34.  Izvješće Mandatne komisije
35.  Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)


OSTALO

36.  Ugovor o prijenosu osnivačkih prava Osječko-baranjske županije nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku na Grad Osijek
37.  Odluka o cijeni vodnih usluga

Top