"Županijski glasnik" broj 10/22., Osijek, 25. srpnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

270.    Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
271.    Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Osijek
272.    Zaključak o utvrđivanju prijedloga za donošenje dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) za područje Osječko-baranjske županije
273.    Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje bazenskog kompleksa Copacabana u Osijeku
274.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske"
275.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
276.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
277.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2021. godinu
278.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2021. godini
279.    Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
280.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine

 

AKTI ŽUPANA

281.    Rješenje o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezine zamjenice u Osječko-baranjskoj županiji
282.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
283.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti službenih mobilnih telefona u vlasništvu Osječko-baranjske županije
284.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
285.    Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije
286.    Rješenje o utvrđivanju novčane naknade za rad članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
287.    Rješenje o utvrđivanju novčane naknade za rad članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
288.    Rješenje o utvrđivanju novčane naknade za rad članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije
289.    Rješenje o utvrđivanju novčane naknade za rad članovima Upravnog vijeća Zavoda za informatiku Osijek
290.    Rješenje o osnivanju Tima za suradnju u pripremi projekta sportskog inkubatora i imenovanju njegovih članova
291.    Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog programa Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine


OSTALO

292.    Odluka o cijeni prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja
293.    Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe prema drugom isporučitelju vodnih usluga

Top