"Županijski glasnik" broj 9/22., Osijek, 1. srpnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

247.    Odluka o dopunama djelatnosti Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
248.    Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine
249.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "E, baš hoću biti poduzetnik!"
250.    Zaključak o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije
251.    Rješenje o uplati dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije iskazane po završnom računu za 2021. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije
252.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
253.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
254.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
255.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi Osječko-baranjske županije na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za "Ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće"
256.    Zaključak povodom razmatranja Informacije o prijavi projektnog prijedloga "Zaželi pomoć u kući"-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III
257.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije u 2021. godini
258.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu s financijskim izvješćem
259.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2021. godinu i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2022. godinu
260.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2021. godini
261.    Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2021. godinu
262.    Rješenje o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

AKTI ŽUPANA

263.    Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Valpova i Općine Punitovci
264.    Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini
265.    Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini
266.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja
267.    Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za razvoj kontinentalnog turizma
268.    Rješenje o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova

OSTALO

269.    Javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika - 1 izvršitelj (m/ž) na mandat od 5 godina

Top