"Županijski glasnik" broj 8/22., Osijek, 13. lipnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

233.    Pravilnik o unutarnjem redu Tajništva Županije
234.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije
235.    Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije
236.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu Osječko-baranjske županije
237.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije
238.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije
239.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osječko-baranjske županije
240.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije
241.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije
242.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
243.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije
244.    Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije
245.    Pravilnik o unutarnjem redu Službe za javnu nabavu Osječko-baranjske županije
246.    Pravilnik o unutarnjem redu Služe unutarnje revizije Osječko-baranjske županije

Top