"Županijski glasnik" broj 7/22., Osijek, 9. lipnja 2022.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

191.     Odluka o izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije


AKTI ŽUPANA

192.     Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika u Osječko-baranjskoj županiji
193.     Dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini
194      Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije za javnu raspravu
  -        Obavijest o održavanju javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
195.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir
196.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek
197.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo
198.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek
199.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo
200 .    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Gimnazije Beli Manastir
201.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike I. gimnazije Osijek
202.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike II. gimnazije Osijek
203.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike III. gimnazije Osijek
204.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek
205.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek
206.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Medicinske škole Osijek
207.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Obrtničke škole Osijek
208.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek
209.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir
210.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo
211.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Dalj
212.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac
213.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice
214.     Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac
215.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Srednje škole Valpovo
216.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek
217.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
218.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek
219.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek
220.    Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
221.    Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora udrugama u provedbi Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
222.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi "Kontesa Dora", Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.
223.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "August Harambašić", Donji Miholjac na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2022./2023.
224.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić", Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2022./2023.
225.    Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2022./2023.
226.    Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.
227.    Zaključak o davanju suglasnosti Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.
228.    Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek, na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.
229.    Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2022./2023.
230.    Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, na predloženu cijenu obrazovanja za drugi predmet/program za školsku godinu 2022./2023.


AKTI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

231.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
232.    Izmjene i dopune Financijskog plana Vijeća slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Top