31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Energetska obnova zgrade osnovne škole Kneževi Vinogradi Područna škola Karanac, KK.04.2.1.04.0826

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja


Naziv
projekta:
 Energetska obnova zgrade Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Područna škola na adresi Kolodvorska 106, Karanac


Opis projekta:     

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj 
projekta:
     Osječko-baranjska županija

Cilj
projekta:
     Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   27. svibnja 20219. godine do 26. svibnja 2021. godine

Ukupna 
vrijednost
projekta:
 1.226.244,51 (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 146.908,41 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 328.261,28 kuna i sredstva EU 751.074,82 kuna, ).

 

OŠ Kn. Vinogradi PŠ Karanac

Godina izgradnje zgrade: 1982.

Trenutni energetski razred zgrade: D

Očekivani (planirani) energetski razred zgrade nakon obnove: C


Kontakt osoba:     Nataša Tramišak, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, tel: 031/221-889

Više o Europskim i strukturnim fondovima na www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
EU skole vrtici traka

logo obz Osječko-baranjska županija

 

EU OBZ Knezevi Vinogradi 50620

 

 

Top