31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Energetska obnova zgrade OŠ Josipa Kozarca Semeljci, PŠ Koritna na adresi Kolodvorska 2, Koritna KK 4.2.1.04.0580

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja


Naziv
projekta:
  Energetska obnova zgrade OŠ Josipa Kozarca Semeljci, PŠ Koritna na adresi Kolodvorska 2, Koritna, 4.2.1.04.0580


Opis projekta:     

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj 
projekta:
     Osječko-baranjska županija

Cilj
projekta:
     Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   22. siječnja 2019. godine do 21. siječnja 2021. godine

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   1.416.937,80 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 294.247,59 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 268.550,72 kune i sredstva EU 854.139,51 kunu).

Postojeće stanje zgrade:   

eoz 0580 

Godina izgradnje zgrade: 1995.

Trenutni energetski razred zgrade: D

Očekivani (planirani) energetski razred zgrade nakon obnove: C


Kontakt osoba:     Nataša Tramišak, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, tel: 031/221-889

Više o Europskim i strukturnim fondovima na www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu proj
 
grb zupanija     Osječko-baranjska županija

 

OBZ J. Kozarca 150120

Top