31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Energetska obnova zgrade OŠ Antunovac, PŠ Ivanovac na adresi Crkvena ulica 1 A, Ivanovac KK 4.2.1.04.0553

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja


Naziv
projekta:
  Energetska obnova zgrade OŠ  Antunovac, PŠ Ivanovac  na adresi Crkvena ulica 1 A, Ivanovac 4.2.1.04.0553


Opis projekta:     

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj 
projekta:
     Osječko-baranjska županija

Cilj
projekta:
     Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   7. siječnja 2019. godine do 6. siječnja 2021. godine

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   1.469.622,89 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 250.760,10 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 372.627,75 kuna i sredstva EU 846.235,06 kuna).

Postojeće stanje zgrade:   

eoz 0553 

Godina izgradnje zgrade: 1977.

Trenutni energetski razred zgrade: E

Očekivani (planirani) energetski razred zgrade nakon obnove: B


Kontakt osoba:     Nataša Tramišak, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, tel: 031/221-889

Više o Europskim i strukturnim fondovima na www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu proj
 
 grb zupanija    Osječko-baranjska županija

 

OBZ OS Antunovac 150120

Top