31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvena stanica Magadenovac na adresi Glavna 3, Magadenovac, KK.04.2.1.04.0371

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja


Naziv
projekta:
  Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Donji Miholjac Zdravstvena stanica Magadenovac na adresi Glavna 3, Magadenovac, KK.04.2.1.04.0371


Opis projekta:     

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nositelj 
projekta:
     Osječko-baranjska županija

Cilj
projekta:
     Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   24 mjeseca (21. studenoga 2018. godine do 20. studenoga 2020. godine).

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   2.359.726,89 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 589.663,63 kune, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 864.159,91 kunu i sredstva EU 905.903,35 kuna).

Postojeće stanje zgrade:   

eoz 0371 

Godina izgradnje zgrade: 1960.

Trenutni energetski razred zgrade: G

Očekivani (planirani) energetski razred zgrade nakon obnove: A+


Kontakt osoba:     Nataša Tramišak, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije, tel: 031/221-889

Više o Europskim i strukturnim fondovima na www.strukturnifondovi.hr 
Više o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu proj
 
grb zupanija     Osječko-baranjska županija

 

EU OBZ Donji Miholjac

Top