Dostupnija Primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ

 

OPIS PROJEKTA

Projekt „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita području cijele Osječko-baranjske  županije“  (KK.08.1.1.02.0015) je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Aktivnosti projekta:

 1. Infrastrukturni radovi. Obuhvaća infrastrukturne radove (adaptacija, preuređenje, rekonstrukcija, izgradnja/dogradnja) na objektima pet domova zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Našice, koji za cilj imaju prilagodbu/prenamjenu zdravstvenih ustanova potrebama korisnika u smislu uvođenja novih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećanja dostupnosti usluga pacijentima s invaliditetom/posebnim potrebama te racionalnijeg korištenja energenata.
 2. Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme. Obuhvaća nabavu opreme za šest domova zdravlja i koncesionare, kao što je RTG oprema, UZV oprema, oprema za fizikalnu medicinu, stomatološka, ginekološka, kardiološko-pulmološka oprema i sl. Projektna aktivnost ima za cilj unaprjeđenje kvalitete usluga u primarnoj zdravstvenoj u udaljenim područjima županije.
 1. Edukacija liječnika. Obuhvaća edukaciju liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike za rad na UZV i Color doppleru u svim domovima zdravlja
 2. Promidžba i vidljivost. Obuhvaća aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta, projektnih aktivnosti i rezultata projekta.

Rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta: smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite lociranima u depriviranim/izoliranim područjima prema bolnicama, unaprjeđenje infrastrukture objekata primarne zdravstvene zaštite, opremanje objekata primarne zdravstvene zaštite novom medicinskom opremom, povećanje kvalitete i broja zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 • Razdoblje 
  provedbe 
  projekata:
     1. prosinca 2017. godine do 1. prosinca 2020. godine

  Ukupna 
  vrijednost
  projekta: 
     27.102.120,57 (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 4.598.762,69 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 2.474.191,18 kuna i sredstva EU 20.029.166,70 kuna).

   

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Top