Informacije za 05. listopada 2022.

- obrađeno 310 uzoraka

- pozitivno 84 nalaza

- hospitalizirane su 22 osobe

- preminula je jedna osoba (iz Osijeka, u dobi od 76 godina)

- u samoizolaciji 25 osoba

Informacije za 04. listopada 2022.

- obrađen 301 uzorak

- pozitivan 71 nalaz

- hospitalizirano 24 osoba

- preminula jedna osoba (iz Osijeka, u dobi od 84 godine)

- u samoizolaciji 21 osoba

Informacije za 03. listopada 2022.

- obrađeno 62 uzorka

- pozitivno 8 nalaza

- hospitalizirano 24 osoba

- preminula jedna osoba (iz Feričanaca, u dobi od 84 godine)

- u samoizolaciji 19 osoba

Informacije za 30. rujna 2022.

- obrađeno 273 uzoraka

- pozitivno 86 nalaza

- hospitalizirano 24 osoba, od kojih je jedna u Respiracijskom centru

- preminula je jedan osoba (iz Belišća, u dobi od 69 godina)

- u samoizolaciji su 23 osobe

Informacije za 29. rujna 2022.

- obrađeno 237 uzoraka

- pozitivno 57 nalaza

- hospitalizirane su 23 osobe

- preminula je jedan osoba (iz Osijeka, u dobi od 75 godina)

- u samoizolaciji 18 osoba

Top