Vijesti

Od danas je otvoreno 16 javnih poziva za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije. Skupština Osječko-baranjske županije donijela je novi Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024. - 2027. godine. Ukupno je u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. za provedbu ovih mjera osigurano 834.300 eura što je povećanje za 520.000 eura u odnosu na prethodnu godinu.

Pored mjera iz ranijih godina, Program nudi i šest novih mjera: za rekategorizaciju, za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj povrća i voća, za podizanje i rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka, podizanje i rekonstrukciju ekstenzivnih nasada u voćarstvu, očuvanje pčelinjeg fonda te za manifestacije, promociju i plasiranje poljoprivredne proizvodnje. U tijeku su i tri javna poziva za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi.

Javni pozivi sa zahtjevima i pratećim obrascima objavljeni su danas, 26. ožujka 2024. godine na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije. Otvoreni su sve do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenoga 2024. godine.

Ovisno o mjeri, korisnici mogu biti poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivredu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. U mjeri za istraživačke projekte korisnici su pravne osobe registrirane za djelatnosti znanstvenog istraživanja i razvoja, a u mjeri za manifestacije, promociju i plasiranje poljoprivredne proizvodnje, osim poljoprivrednika, korisnici mogu biti i zadruge i udruge koje djeluju i osnovane su radi poljoprivrede, promicanja poljoprivrede i/ili pružanja stručne pomoći s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Intenzitet i visina pojedine potpore, kao i uvjeti i potrebna dokumentacija nalaze se u javnim pozivima koji su dostupni ovdje. 

Osječko-baranjska županija je krajem prošle godine objavila Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2024. godinu. Javnim pozivom bila su obuhvaćena programska područja djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, knjižnična djelatnost, nakladnička i knjižarska djelatnost, muzejska i arhivska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, dramska i plesna umjetnost, vizualna umjetnost i audiovizualna djelatnost, interdisciplinarna i nova umjetnička i kulturna praksa i međunarodna kulturna suradnja i mobilnost.

Nakon provedenog vrednovanja prijavljenih programa i projekata, obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić donio je 12. ožujka 2024. godine Odluku o dodijeli financijskih sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Sredstvima u iznosu od 221.000,00 eura sufinancirat će se 235 programa i projekata ustanova u kulturi, udruga, umjetničkih organizacija, umjetnika, drugih fizičkih i pravnih osoba te jedinica lokalne samouprave koje svojom djelatnošću doprinose razvoju kulture na području cijele Osječko-baranjske županije.

Više na: https://www.obz.hr/images/Odluka_o_dodijeli_financijskih_sredstava_prema_Programu_javnh_potreba_u_kulturi_na_podru%C4%8Dju_Osje%C4%8Dko-baranjske_%C5%BEupanije_za_2024._godinu.pdf

U sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku danas (26. ožujka 2024. godine) na prigodnoj svečanosti potpisan je ugovor o rekonstrukciji 20 kilometara državne ceste D34 na dionici od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa. Riječ je o dionici tzv. Podravske magistrale o čijoj se obnovi dugo govori, a sada se, nakon završetka projektne dokumentacije, napokon počinje rješavati jedna od najugroženijih dionica. Radovi će početi u travnju, odmah po uvođenju izvođača u posao, a trajat će 24 mjeseca. Investitor su Hrvatske ceste, a izvođač radova je tvrtka Gravia d.o.o. Osijek.

Ugovor ukupne vrijednosti 27 milijuna eura potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i direktor tvrtke Gravia Tomislav Ravlić, a svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, saborski zastupnici Nataša Tramišak, Goran Ivanović, Marin Mandarić i Stipan Šašlin, zamjenik župana Josip Miletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić te čelnici jedinica lokalne samouprave kroz koje se proteže ova dionica DC34 - gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca Goran Aladić, načelnik Općine Podravske Moslavina Dominik Cerić i načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević.

- Rekonstrukcija 20 kilometara državne ceste na dionici od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa je izuzetno značajna za sigurnost prometa na ovom području naše županije. Uz rekonstrukciju kolnika, u naredne dvije godine izgradit će se biciklističke i pješačke staze, kolni ulazi, parkirališta, ugibališta, rasvjeta, sustav odvodnje i druga potrebna infrastruktura - rekao je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić te zahvalio Hrvatskim cestama i predsjedniku Uprave Josipu Škoriću na brojnim realiziranim projektima na području Osječko-baranjske županije, a čija ukupna vrijednost samo u zadnjih šest godina iznosi 94 milijuna eura.

- U zadnjih 7-8 godina intenzivno su rješavane mnoge kritične točke u prometu, a kvaliteta i sigurnost prometa je podizana na sve višu razinu te danas možemo reći kako se na području naše županije zaista vozimo sigurnim cestama. Naravno, kako smo čuli od predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, i preostali dio cesta je projektiran za rekonstrukciju, što će se realizirati narednih godina - najavio je Lukić.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić naglasio je kako se potpisani ugovor odnosi na jednu od najznačajnijih rekonstrukcija dionica državnih cesta na području Osječko-baranjske županije, pa i Hrvatske. - Riječ je o cesti od iznimne važnosti za prometni sustav RH. Naime, nakon više godina priprema zahtjeve projektne dokumentacije, ovaj dio Miholjštine i Valpovštine dobit će prometnicu kakvu zaslužuje. To nije nikakav spektakl nego je naša obaveza da građanima osiguramo cestu koja će biti sigurna za sve sudionike u prometu, a ovo je bila jedna od najlošijih dionica cesta na području OBŽ. Veseli me da ćemo već tijekom travnja započeti s radovima, a stanovnike naselja uz dionicu gdje će se odvijati radovi molim za razumijevanje i strpljenje, pažljivije kretanje, novu regulaciju prometa, no to je „cijena“ investicije kojom će OBŽ imati zaista moderne prometnice - rekao je Škorić.

Dodao je da Hrvatske ceste nastavljaju s investicijama na području Osječko-baranjske županije te će vrlo brzo biti raspisan natječaj za rekonstrukciju dionice ceste između Dalja i Erduta, odnosno graničnog prijelaza čime će ta cesta biti u cijelosti obnovljena od Osijeka. Naglasio je kako su planovi Hrvatskih cesta u sljedećem razdoblju dosta posvećeni Osijeku te se, između ostalog, radi simulacija za rješavanje najvažnijeg križanja u gradu, Vukovarske i Trpimirove ulice, i to izgradnjom podvožnjaka ispod Vukovarske ulice. - Tim projektom Grad bi prodisao punim plućima u prometnom smislu i to je najvažniji projekt u gradu Osijeku. U suradnji s Gradom radimo i projekt Strossmayerove ulice gdje ćemo tramvajsku prugu izmjestiti u desni kolnički trak i time osloboditi skučeni prometni trak između ceste i kuća te tu dobiti pojas za pješačko-biciklističke stazu i ozelenjavanje prave avenije. Projekt će značajno doprinijeti i izgledu i protočnosti - rekao je Škorić.

- U proteklih osam godina na području Osječko-baranjske županije napravljeni su deseci velikih projekata prometne infrastrukture, a na neke, poput podvožnjaka u Osijeku na Ulici sv. Leopolda Bogdana Mandića, čekalo se desetljećima. Tu su završetak Koridora 5c, obilaznicama Petrijevaca i Belog Manastira, cestama od Osijeka prema Dalju i Erdutu, zatim Osijek - Bizovac - Našice i druge. I dionica na koju se odnosi danas potpisani ugovor bila je problematična u prometnom i sigurnosnom smislu jer njome prometuje veliki broj vozila, puno je bilo biciklista i pješaka te se na toj cesti dogodilo nekoliko teških prometnih nesreća. Prije nekoliko godina bilo je puno upita i medija i županijskih vijećnika, osobito vijećnika s područja Miholjštine da li će i kada biti obnova te dionice. Govorio sam tada da sam u komunikaciji s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta i da se radi projektiranje. Projektiranje je završeno, kao i javna nabava, odabran je izvođač i počinje se s izgradnjom te ceste. Ključno je naglasiti da su svi najavljeni projekti i realizirani ili u realizaciji, što dokazuje ozbiljnost i odgovornost nas koji vodimo sustav županije, ministarstva i Hrvatskih cesta, načelnika i gradonačelnika i cjelokupne zajednice koja vodi brigu o kvaliteti života na području Osječko-baranjske županije - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

Danas potpisanim ugovorom planirana je rekonstrukcija ceste od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa na dvije dionice. Prva dionica proteže se od početka naselja Podravska Moslavina (uklapanje na rekonstruiranu dionicu državne ceste sa zapadne strane Podravske Moslavine) do uklapanja na zapadni dio obilaznice grada Donjeg Miholjca. Na toj dionici novoprojektirani most Krnjak nije predmet ovog projekta nego je u sklopu projekta „Vodne građevine za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice - 1. faza“, investitor Hrvatske vode, projektantski ured Hidroing d.o.o. Osijek. Druga dionica počinje na istočnoj strani grada Donjeg Miholjca (na uklapanju na obilaznicu) te završava na početku naselja Podravski Podgajci.

Osječko-baranjska županija nastavlja s ulaganjima u poboljšanje sportske infrastrukture i razvoj sporta na području cijele županije te i ove godine ulaže 400.000 eura u kapitalne investicije jedinica lokalne samouprave, sportskih udruga i klubova. Tako je, nakon provedenog javnog poziva, obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić potpisao 45 novih ugovora o izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, obnavljanju i opremanju različitih sportskih objekata i terena s predstavnicima općina, gradova, udruga i klubova.

- Danas smo potpisali 20 ugovora s jedinicama lokalne samouprave, kao i 25 ugovora sa sportskim udrugama i klubovima s područja Županije vrijednih 400.000 eura. Nastavak je to prošlogodišnjih ulaganja u kapitalne sportske investicije, kada smo, pripremajući se za ovogodišnju titulu Europske regije sporta, također izdvojili gotovo 400.000 eura za projekte poboljšanja sportske infrastrukture i uvjeta rada naših sportskih djelatnika. Poseban naglasak stavljamo na djecu i mlade kojima želimo dodatno približiti sportski način života i sve dobro koje sport nosi. Osječko-baranjska županija je i odličan domaćin različitih sportskih manifestacija koje, uz to, doprinose i turističkoj slici županije. Na ovome nećemo stati jer smo svjesni svega što sport može pružiti mladom čovjeku tijekom života te ćemo s ulaganjima u sportsku infrastrukturu, sportaše i sportske djelatnike nastaviti i u budućnosti - kazao je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić prilikom potpisivanja ugovora, koje je održano danas (25. ožujka 2024. godine) u Velikoj vijećnici Skupštine OBŽ u Osijeku.

- Općina Bilje će dobivena sredstva uložiti u izgradnju malonogometnog igrališta s umjetnom travom. Vrijednost čitave investicije je oko 70.000 eura, a velik dio tog iznosa, točnije 30.000 eura sufinancira nam Osječko-baranjska županija. Naime, što se tiče sporta, naša općina je domaćin niza sportskih aktivnosti, od svjetskih prvenstava do natjecanja lokalnog značaja, a uz odrasle mještane sportom se bavi i više od stotinu djece s našeg područja. Upravo zbog toga, novoizgrađena će infrastruktura pridonijeti dodatnom obogaćivanju sportskih sadržaja i svega onoga što nudimo svojim stanovnicima - rekao je načelnik Općine Bilje Željko Cickaj te zahvalio Županiji na potpori.

Osječko-baranjska županija kontinuirano prati rad Teniskog kluba Đakovo - kazao je predsjednik Kluba Mišo Mesić i naglasio kako mu je izuzetno drago što je Županija prepoznala napore njihovog sportskog kolektiva. - Nadam se da svojim rezultatima opravdavamo ulaganja Osječko-baranjske županije, a sredstva koja su nam dodijeljena putem ovog javnog poziva iskoristit ćemo za nabavu opreme koja nam je prijeko potrebna - poručio je Mesić.

Učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek na jedinstven su način sudjelovali na nedavnoj svečanosti povodom dodjele nagrada EY Poduzetnik 2023.. Naime, nacrtali su portrete 33 kandidata za ovu prestižnu nagradu i time dali svoj doprinos svečanosti, kao i umjetnosti stvaranja.

Pod mentorstvom svojih profesora, 23 učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek izradili su portrete u tehnici ugljen nastojeći zadovoljiti likovne kriterije crteža, ali i uhvatiti karakter svake pojedine portretirane osobe. A upravo to predstavlja veliki izazov svakom umjetniku, što su učenici uspjeli.

Nakon uspješnog predstavljanja i izložbe u prostoru Galerije Lauba u Zagrebu, danas (25. ožujka 2024. godine) u galerijskom prostoru Škole primijenjene umjetnosti Osijek otvorena je izložba reprodukcija portreta najuspješnijih hrvatskih poduzetnika. Kako je tom prigodom rečeno, izložbom se obilježava Dan darovitih učenika, a ujedno se svim učenicima, nastavnicima kao i javnosti predstavlja darovitost i talentiranost učenika ove Škole.

Stranica 8 od 600
Top