Omogućen uvid u dokumentaciju za izradu autoceste Beli Manastir - most Halasica

Hrvatske autoceste su u postupku ugovaranja radova za izgradnju autoceste Beli Manastir - most Halasica, kao i ugovora o financiranju iste dionice s "Europskom bankom za obnovu i razvoj" (EBRD). Sukladno zahtjevima EBRD-a, Naručitelj i Izvođač radova dužni su provoditi "Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja" te ostale planove iz priloga. Iz tog razloga Banka EBRD je izradila materijale (u prilogu) kojima zainteresiranim stranama, osobito lokalnom stanovništvu, omogućavaju uvid tijekom izgradnje autoceste radi eventualnih upita, zahtjeva, primjedbi i sl., a koje bi Naručitelj i Izvođač trebali odgovoriti (npr. upiti tipa pristup poljoprivrednim parcelama tokom izgradnje, eventualne pojačane buke, prašine...). Temeljem navedenoga na službenim stranicama Osječko-baranjske županije objavljujemo dostavljene materijale.

Akcijski plan za zaštitu okoliša i društvenoekonomskih pitanja

Okvirni plan izvlaštenja zemljišta i preseljavanja

NE-TEHNIČKI SAŽETAK

PLAN ANGAŽIRANJA ZAINTERESIRANIH STRANA

Paket sa dodatnim informacijama izrađenih po nalogu investitora

 

Slika za autocestu

Top