Zaželi pomoć u kući

element2 A5 web

Naziv projekta: "Zaželi pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko - baranjska županija

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR), za koie su osigurana sredstva iz Državnog proračuna (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Trajanje projekta: 8 mjeseci (od 22.12.2022. do 22.8.2023. godine)

Cilj projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Svrha projekta:

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljane skupine 30 teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja s područja Osječko-baranjske županije koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:

Osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe

Više informacija:

Magdalena Grbeša, telefon broj: 031 221 656
Renata Horvat, telefon broj: 031 221 635


„Sadržaj  materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

***

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u Osijeku dana 31. srpnja 2023. godine održana je završna konferencija projekta ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III na kojoj su predstavljeni rezultati provedbe projekta.

Provedbom projekta u potpunosti su ostvareni svi planirani rezultati – za provedbu projektnih aktivnosti zaposleno je 30 žena a pomoć i podrška pružala se za 188 krajnjih korisnika-starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Svaka zaposlena radnica pružala je potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika mjesečno. Korisnicima je pružena pomoć kroz dostavu namirnica, lijekova, plaćanju računa, održavanjem čistoće njihova stambenog prostora, pružana je podrška kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Paketi  higijenskih i osnovnih kućanskih potrepština podijeljeni su krajnjim korisnicima u veljači i svibnju 2023. godine

Redovito su održavani sastanci sa ženama od strane koordinatora rada žena te su provedene su kontrole rada žena na terenu posjetama krajnjim korisnicima.

Provedbom projekta zaposlene žene su stekle dodatno radno iskustvo, unaprijedile znanja, razvile praktične i socijalne vještine i radne navike te profesionalni pristup starijim osobama koje će koristiti za zapošljavanje na istih/sličnim poslovima a pružanjem pomoći i podrške korisnicima utjecalo se kvalitetu njihova života i na prevenciju prerane institucionalizacije.

***

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u Osijeku na Dan žena 8. ožujka 2023. godine održana je Uvodna konferencija projekta ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III.

Ispred  Osječko-baranjske županije sudionike konferencije pozdravio je zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, dok je projekt je predstavila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje dr. sc. Ivana Stanić. Prisutnima su se obratili i predstavnici partnera na projektu Vjekoslav Ćurić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Osijek; Ankica Vučković, rukovoditeljica Odjela za tržište rada, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek; Marjan Tomas, načelnik Općine Vladislavci te Kristina Leventić, v.d. predstojnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Osječko-baranjske županije.

Sudionicima konferencije su podijeljeni promotivni materijali projekta a svim prisutnim sudionicama su povodom Dana žena podijeljene ruže.

 

***

Nakon provedenih javnih oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, s izabranim radnicama je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukupno 30 radnica je započelo s radom 1. veljače 2023. godine te će raditi ukupno 6 mjeseci odnosno do 31. srpnja 2023. godine, tokom kojeg perioda će pružati potporu i podršku za 180 starijih i nemoćnih osoba s područja općina Antunovac, Draž i Vladislavci te grada Belog Manastira.

Tijekom veljače Osječko-baranjska županija nabavila je kućanske i osnovne higijenske potrepštine koje su radnice u veljači podijelile svojim korisnicima s područja provedbe projekta.

 

 

***

Dana 12. siječnja 2023. godine Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavili su Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272.
Javni oglas je otvoren od 12. siječnja do 20. siječnja 2023. godine.

Javni oglas Dom za starije i nemoćne osobe Osijek
Obrazac prijave/privole

Javni oglas Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
Obrazac prijave/privole

 

***

Dana 10. siječnja 2023. godine partneri na projektu Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir poništili su Javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272.

Odluka o poništenju Javnog oglasa Dom Osijek
Odluka o poništenju Javnog oglasa Dom Beli Manastir 

***

U sklopu provedbe projekta ''Zaželi pomoć u kući''-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III, UP.02.1.1.16.0272, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek i Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavili su Javne oglase za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu na radno mjesto radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek zapošljava 15 radnica za rad na području općine Antunovac i opće Vladislavci.

Dom za starije i nemoćne osobe zapošljava 15 radnica za rad na području općine Draž i grada Belog Manastira.

Javni oglas je otvoren od 4. do 12. siječnja 2023. godine.

Više informacija vezanih za objavljene Javne oglase dostupni su na linkovima:

Javni oglas Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Dom OS-Javni Oglas za prijam u radni odnos

Dom OS-Prijava za prijam i privola o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka

Javni oglas Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Dom BM-Javni oglas za prijam u radni odnos

Dom-BM-Prijava za prijam i privola o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka

 

***

ZAVRŠENI PROJEKTI

 

Top