Srijeda, 03 Srpnja 2024

Mladi, kako ste?

Mladi, kako ste? - Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija u partnerstvu s udrugom PRONI Centar za socijalno podučavanje provodila je od lipnja 2023. do kraja lipnja 2024. godine projekt „Mladi, kako ste?“. Glavni cilj projekta bio je podizanje razine svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja. Provedbom planiranih projektnih aktivnosti osnažili smo mlade za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka u području rada s mladima u svojoj lokalnoj zajednici kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih. Projekt Mladi, kako ste? sufinanciran je sredstvima programa Europske unije kroz program Erasmus+.

Projektne aktivnosti su od samog početka bile usmjerene na sve mlade iz naše županije, s posebnim naglaskom na one koji dolaze iz manjih i ruralnih mjesta. Stoga je u istraživanjima i raspravama u lokalnim sredinama sudjelovao veliki broj mladih i donositelja odluka s područja Osječko-baranjske županije. Upitnik je ispunilo 1.213 mladih, a na javnim događanjima u Osijeku, Valpovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru, Našicama i Đakovu sudjelovalo je ukupno 179 mladih i 76 donositelja odluka.

Svi zaključci, konkretni prijedlozi, potkrijepljeni stavovima mladih i opisom konkretnih izazova s kojima se susreću, dobiveni tijekom istraživanja te na raspravama u lokalnim zajednicama su zapisani i objedinjeni u dokumentu Preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području Osječko-baranjske županije

Preporuke su opisne, ali ponajviše imaju za cilj ponuditi praktične smjernice svima koji svakodnevno rade s mladima - nastavnicima i stručnim službama u obrazovnim institucijama, socijalnim radnicima i drugim pomagačkim zanimanjima, predstavnicima udruga mladih, zdravstvenim radnicima i drugima koji u nekom segmentu svog rada uključuju mlade. Također mogu poslužiti i kao putokaz općoj javnosti za bolje razumijevanje potreba mladih.

Preporuke će biti korištene i u pripremi Programa za mlade Osječko-baranjske županije koji se izrađuje u sklopu projekta „Mladi u fokusu: regionalni program za mlade Osječko-baranjske županije“. Vjerujemo da će sve ono što su mladi rekli biti dobra početna točka za pozitivne promjene u našoj zajednici, a sve što će se u budućnosti događati u smislu jačanja podrške mladima biti utemeljeno na aktualnim potrebama mladih.

Top