CERTIFIKAT ISO 27001:2013

Osječko-baranjska županija završila je certifikaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Nakon uspješnog certifikacijskog audita od strane SGS Adriatica d.o.o., potvrđeno je da sustav upravljanja informacijskom sigurnošću Osječko-baranjske županije odgovara zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2013.

Budući da je informacijski sustav Osječko-baranjske županije složen informacijski sustav u procesnom, komunikacijskom, računalnom i elektroničkom pogledu potreban je sveobuhvatan pristup informacijskoj sigurnosti. Imovina kojoj je potrebna zaštita kreće se od digitalnih informacija, papirnatih dokumenata i fizičke imovine (računala i mreže) do znanja pojedinih zaposlenika.

Dobiveni certifikat pokazuje vrijednost sustava upravljanja informacijama Osječko-baranjske županije, kao i predanost da nastavi održavati visoku razinu informacijske sigurnosti kako bi zaštitila podatke i imovinu te osigurala usklađenost sa zakonskim zahtjevima.

CERTIFIKAT ISO 27001:2013_hr                             CERTIFIKAT ISO 27001:2013_en

iso 27001 en                          iso 27001 hr

Top