Utorak, 20 Rujna 2022

Snimanje 2D seizmičkih i magnetotelurskih podataka na preliminarnom istražnom prostoru "Osijek"

Temeljem Odluke o provedbi naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na preliminarnom istražnom prostoru ”Osijek” Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Agencija za ugljikovodike ovlaštena je za provedbu naftno-rudarskih radova u svrhu utvrđivanja i ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske. U svrhu istraživanja geotermalnog potencijala na području Osječko-baranjske županije izvodit će se planirani geofizički radovi u sklopu snimanja 2D seizmike i magnetotelurike na preliminarnom istražnom prostoru "Osijek". Predstavnici Agencije te stručnjaci koji će provoditi snimanje uskoro će krenuti s izravnim obavještavanjem građana i vlasnika poljoprivrednih zemljišta o planiranim radovima i prostornom obuhvatu.

Ključne informacije o provedbi snimanja:

- preliminarni istražni prostor "Osijek", ukupne površine 106,32 km2, obuhvaća područje grada Osijeka te područje općina Antunovac i Čepin;

- snimanje će trajati maksimalno tri tjedna unutar vremenskog okvira u razdoblju od listopada 2022. do ožujka 2023. godine;

- Agencija će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi moći će se preuzeti u općinskim prostorijama;

- istražne aktivnosti se provode u nekoliko faza, a jedno od njih je i snimanje seizmičkih podataka modernom tehnologijom;

- seizmičko snimanje se izvodi na način da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegovog izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju od kojih se on reflektira i njegov povratak do prijamnika - geofona. Val kreira izvor na površini - radno vozilo koje u pravilnim razmacima emitira kratkotrajni seizmički (zvučni) val u podzemlje u trajanju do pet sekundi. Povratkom vala na površinu - na kojoj se nalaze bežični geofoni - dobiva se jasna slika onoga što se nalazi ispod zemlje;

- svi prikupljeni podatci su vlasništvo Republike Hrvatske i prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostupni su svim akademskim, znanstvenim i obrazovnim te državnim institucijama.

U svakom trenutku na terenu će biti dostupan predstavnik Agencije.

Top