Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. prosinca 2018. godine na snagu je stupila obveza javnih naručitelja da zaprimaju, obrađuju i izvršavaju plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a  od 1. srpnja 2019. godine izdavatelji elektroničkih računa biti će obvezni izdati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 1. srpnja 2019. godine, svi izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava, ali i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Činjenica što se neki predmeti nabave nabavljaju putem narudžbenica, a ne formalno-pravnog ugovora nije od utjecaja na ovu obvezu, jer i te narudžbenice suštinski predstavljaju ugovor o nabavi robe, radova i usluga, dakle, i za nabavu robe i sl. putem narudžbenica ( i za tzv. poslove  male nabave robe i usluga),  potrebno je izdati e-račun da bi mogao biti plaćen.

Osječko-baranjska županija kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja 2019. godine će zaprimati (putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu) i postupati samo po elektroničkim računima izdanih sukladno navedenom Zakonu.

Napominjemo da se u Servis e-račun možete uključiti putem Financijske agencije ili informacijskog posrednika, a o načinu na koji se otvara servis e-račun možete se dodatno informirati  u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

Top