Županijski glasnik - 09/21

"Županijski glasnik" broj 9/21., Osijek, 16. srpnja 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

451. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije

452. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

453. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Osječko-baranjske županije

454. Program provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

455. Izmjene Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

456. Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine

457. Zaključak o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Zagrebačkom bankom d.d. u kreditiranju turističkog sektora na području Osječko-baranjske županije

458. Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta K 1207 14 OŠ Miroslava Krleže Čepin, dvorana

459. Rješenje o odobrenju financijske pomoći za pokriće troškova adaptacije zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u 2021. godini

460. Zaključak o uskraćivanju suglasnosti Jadranki Šišljagić, dr. med. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

461. Zaključak o uskraćivanju suglasnosti dr. sc. Albini Dumić, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

462. Zaključak o uskraćivanju suglasnosti Stjepanu Bandalu, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

463. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

464. Zaključak povoodm razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini

465. Zaključak povodom razmatranja Informacije o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije

466. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije

467. Zaključak povodom razmatranja Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini

468. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2020. godini

469. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

470. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2020. godinu i Plana rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2021. godinu

471. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2020. godini

472. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2020. godini

473. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2020. godinu

474. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2020. godinu

475. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2020. godinu

476. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2021. godine

477. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2021. godine

478. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2021. godine

479. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2021. godine

480. Rešenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

481. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije

482. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije

483. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije

 

AKTI ŽUPANA

484. Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika i članova Uredništva "Županijske kronike" - informativnog biltena Osječko-baranjske županije

485. Rješenje o prestanku ovlaštenja za rad u Informacijskom sustavu tržišta nekretnina (eNekretnine)

486. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2021. godinu

487. Rješenje o razrješenju predstavnika Osječko-baranjske županije u mješovitoj Radnoj skupini za praćenje ostvarivanja programa suradnje Osječko-baranjske županije i Županije Baranja iz Republike Mađarske u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i katastrofa

488. Rješenje o određivanju zamjenice mjerodavne službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji

489. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivani Tomašević Bošnjaković, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca

490. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ustanovi za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada i sporta Turjak-Osijek za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada

491. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Waldorfskoj školi u Osijeku

Top