Županijski glasnik - 08/21

"Županijski glasnik" broj 8/21., Osijek, 28. lipnja 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

350. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

351. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

352. Rješenje o izboru predsjednice Skupštine Osječko-baranjske županije

353. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

354. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije

355. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije

 

AKTI ŽUPANA

356. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

357. Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije

358. Rješenje o razrješenju i imenovanju koordinatora i članova Tima za kvalitetu ISO 9001:2015 Osječko-baranjske županije

359. Rješenje razrješenju i imenovanju predsjednika Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

360. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije

361. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok 2020./2021.'' i imenovanju njegovih članova

362. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine za područje Osječko-baranjske županije

363. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

364. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

365. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za financiranje ostalih programa u sportu za 2021. godinu

366. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za potpore u ruralnom turizmu

367. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji

368. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog koordinacijskog odbora za provedbu projekta "Županija - prijatelj djece"

369. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij

370. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

371. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije

372. Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za provođenje Programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Osječko-baranjske županije

373. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije

374. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-baranjske županije

375. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

376. Rješenje o imenovanju voditelja i članova Tima za palijativnu skrb Osječko-baranjske županije

377. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Osječko-baranjske županije

378. Rješenje o određivanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija

379. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja i članova Radne grupe za provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

380. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije

381. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za provedbu projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

382. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore za izradu dokumentacije za provedbu Programa ruralnog razvoja

383. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu potpora u vatrogastvu za 2021.

384. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"

385. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"

386. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu potpora korisnicima u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

387. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za odabir projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije

388. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave za kapitalne programe iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

389. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata iz kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak

390. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za potpore u poduzetništvu

391. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za odabir najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske županije

392. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

393. Rješenje o razrješenju i imenovanju Tima za provedbu projektnog prijedloga "Učimo zajedno 4"

394. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Tima za provedbu projekta I. gimnazije Osijek

395. Rješenje o razrješenju člana Tima za provedbu projektnih prijedloga Elektrotehničke i prometne škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva

396. Rješenje o razrješenju članova Tima za provedbu projektnih prijedloga Ugostiteljsko-turističke škole Osijek - Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

397. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Gospodarsko-socijalnom vijeću u Osječko-baranjskoj županiji

398. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije za zamjenika člana Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

399. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta "Rekonstrukcija (preuređenje) prostora Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir'' i imenovanju njegovih članova

400. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

401. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu donacija vjerskim zajednicama na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

402. Rješenje o određivanju mjerodavne službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Osječko-baranjskoj županiji

403. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

404. Rješenje o određivanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Partnersko vijeće Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Osječko-baranjskoj županiji

405. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

406. Rješenje o odobrenju lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/136 - "Dalj"

407. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Druge srednje škole Beli Manastir

408. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske i upravne škole Osijek

409. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo

410. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Elektrotehničke i prometne škole Osijek

411. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo

412. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Gimnazije Beli Manastir

413. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike I. gimnazije Osijek

414. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike II. gimnazije Osijek

415. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike III. gimnazije Osijek

416. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

417. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Graditeljsko-geodetske škole Osijek

418. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja¸izvan Europske unije za polaznike Medicinske škole Osijek

419. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Obrtničke škole Osijek

420. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek

421. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Prve srednje škole Beli Manastir

422. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo

423. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Dalj

424. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Donji Miholjac

425. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice

426. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Josipa Kozarca Đurđenovac

427. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Srednje škole Valpovo

428. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Strojarske tehničke škole Osijek

429. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

430. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

431. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek

432. Rješenje o utvrđivanju godišnjih troškova školovanja kandidata, stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije za polaznike Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

433. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek na predloženu cijenu obrazovanja za drugi predmet/program za školsku godinu 2021./2022.

434. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi ''Kontesa Dora'', Našice na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.

435. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''August Harambašić'', Donji Miholjac na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2021./2022.

436. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'', Đakovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2021./2022.

437. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za glazbenu školu za školsku godinu 2021./2022.

438. Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.

439. Zaključak o davanju suglasnosti Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.

440. Zaključak o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.

441. Zaključak o davanju suglasnosti Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića, Osijek na predloženi iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku godinu 2021./2022.

442. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

443. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Rudiki Gmajniću, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

444. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Alenu Stojanoviću, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

445. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

 

AKT RADNOG TIJELA

446. Izvješće Mandatne komisije

 

AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

447. Konačni rezultati izbora članova Županijske skupštine Osječko-baranjske županije provedenih 16. svibnja 2021.

448. Konačni rezultati izbora župana i zamjenika župana Osječko-baranjske županije provedenih 16. svibnja 2021.

449. Konačni rezultati izbora zamjenika župana Osječko-baranjske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 16. svibnja 2021.

 

OSTALO

450. Odluka o cijeni vodnih usluga

Top