Županijski glasnik - 07/21

"Županijski glasnik" broj 7/21., Osijek, 28. svibnja 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKT SKUPŠTINE

331. Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Luka Botić, Viškovci

AKTI ŽUPANA

332. Program upravljanja imovinom u vlasništvu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

333. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

-        Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

334. Zaključak o prihvaćanju Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

335. Rješenje o osnivanju radnih tijela

336. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela

337. Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije

338. Rješenje o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

339. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Draženu Arnoldu, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Općine Čepin

340. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Nadi Dumančić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

341. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ivi Angebrandt, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

342. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući "Jadranka Kuveždić" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

343. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Zvjezdani Fuštin, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Osijeka

344. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anastaziji Aščić, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

345. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mirti Galić za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine Bizovac

346. Zaključak o prestanku koncesija dodijeljenih Ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući

AKT RADNOG TIJELA

347. Zaključak o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske županije"

OSTALO

348. Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

349. Odluka o izmjeni i dopuni Privremene odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe između isporučitelja vodnih usluga Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek i isporučitelja vodnih usluga Urednost d.o.o. Čepin

Top