Županijski glasnik - 06/21

"Županijski glasnik" broj 6/21., Osijek, 13. travnja 2021.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI ŽUPANA

310. Izmjene i dopuna Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini

311. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele potpora u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19

312. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji

313. Rješenje o osnivanju Tima za provedbu projekta ''Rekonstrukcija dogradnjom Osnovne škole ''Antunovac'', Područna škola Ivanovac'' i imenovanju njegovih članova

314. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XIV/136 - "Dalj" i imenovanju njegovih članova

315. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anni Miličević, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Donjeg Miholjca

316. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Ses-Gado, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

317. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Šostar, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica

318. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Mireli Veselinović Fingler, dr. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

319. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dahni Jantoš, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Donjeg Miholjca

320. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Anki Kapraljević, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

321. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ljiljani Klasiček-Bencetić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Našica

322. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Slobodanki Grgurić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

323. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Liviji Kovač-Đukić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Đakova

324. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Neveni Valić Marjanac, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

325. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Vesni Samardžić-Ilić, dr. med. spec. opće medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijekaza obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

326. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Sanji Zeman-Bilogrević, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Našica

 

AKTI RADNIH TIJELA

327. Statut Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

328. Poslovnik Skupštine Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

329. Odluka o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja "Pametna sela" na području Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

 

OSTALO

330. Privremena Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe između isporučitelja vodnih usluga Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek i isporučitelja vodnih usluga Urednost d.o.o. Čepin

Top